Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Grunt

  Obszar pow. ziemi wykorzystywany douprawy roślin roln. lub leśnych (użytki) albobezużyteczny (nieużytki), jak również do wznoszenia na nim budowli oraz czerpaniamateriałów do wznoszenia tych budowli.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice konsystencji

  Wilg. odpowiadające granicom przedziałów, w których gleba znajdujesię w określonych stanach. Wyróżnia sięg.:

  1) plastyczności (wywałkowywania) – wilg.,przy której próbka g. w czasie wywałkowywania,po osiągnięciu 3 mm, zaczyna siękruszyć na małe poprzecznie popękane odcinki;

  2) płynności –...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grądowienie

  Natlenianie środowiska glebowegowskutek obniżania się poziomów wódgruntowych i spadku wilg. powierzchniowejwarstwy gleby na terenach bez zalewów rzecznych. zjawisko to może następować nadrodze naturalnej, jak też pod wpływem działalności człowieka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grądy

  Grunty wyżej położone na stokach lub równinach ze spadem. rośliny tych siedlisk sąmezofilne i czasami mogą cierpieć na brak wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grabie sprężynowe (dawniej grabiarka)

  Narzędzie konne lub ciągnikowe do zgrabianiasiana w wały. G.s. składają się z szeregu kabłąkowatychsprężystych zębów zamocowanych na wspólnej ramie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grochopeluszka

  Pośrednia forma roślinystrączkowej łącząca korzystne cechy grochusiewnego i pastewnego (peluszki). G. charakteryzujesię półkarłowym wzrostem, zapewniającymodporność na wyleganie, skróconymokresem wegetacji w porównaniu z peluszkąoraz wysokim plonowaniem nasion o zwiększonej zawartości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grabie wachlarzowe

  Narzędzie ogrodn. wykonaneze stal. drutów rozłożonych w postaci wachlarza, służące do zgrabiania liści.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gradacja

  W ochronie roślin, wzrost liczebnościpopulacji szkodnika w wyniku korzystnegodla niego układu czynników ekol., do wielkościwykraczającej poza granice normalnie występującychw danym środowisku fluktuacji iprzybierającej klęski. G. jest procesem rozwijającymsię stopniowo, od kilku do kilkunastulat i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Graminicydy

  Herbicydy zwalczające chwastyz rodziny traw, np. perz właściwy, miotłę zbożową,owies głuchy, chwastnicę jednostronną i włośnicę zieloną. G. mają duże zastosowaniew produkcji roln. i ogrodniczej. Związane jestto z coraz większym zagrożeniem upraw przezchwasty jednoliścienne. Przykładem g...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo rolne

  Określone grunty wraz zbudynkami i urządzeniami do produkcji roślinneji zwierzęcej lub tylko roślinnej, albotylko zwierzęcej. Większość g.r. uprawia roślinyi prowadzi chów zwierząt, oparty gł. owłasne zasoby paszowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt

Do góry