Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Hektar przeliczeniowy

  Umowna jednostkapow. gruntu, która równa się 1 ha klasy gruntów,przyjętej za podstawę do przeliczaniapow. innych klas gruntów. Za 1 h.p. przyjęto 1 ha gruntów klasy IV, biorąc za podstawęplon zbóż z 1 ha gleby IV klasy. Dla pozostałychklas obliczono następujące współczynniki:I – 1,8; II – 1,6; III – 1,2;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Higrofile

  Organizmy roślinne lub zwierzęce,dla których najkorzystniejszym środowiskiem są miejsca wilgotne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Helikultura

  Fermowy wychów ślimaków odbywający się w szklarni, w której wysiano porost roślinny dostarczający ślimakom cienia,wilgoci, mikroelementów i witamin. Podstawą pokarmu jest pełnoporcjowa mieszanka paszowa.Wydajność zbioru ślimaka w okresie 3 mies. wynosi 2–6 kg biomasy/m2.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Higrofity

  Rośliny żyjące w miejscach wilgotnych,np. paprotniki. H. są bardzo wrażliwe na niedostatek wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herbicydy

  Chem. środki służące do selektywnego niszczenia chwastów w uprawach. Stosowanieich stanowi uzupełnienie mech. zabiegówpielęgnacyjnych. Zależnie od sposobu wnikania do rośliny wyodrębnia się trzy grupypreparatów:

  1) nalistne (dolistne), wnikającedo liści (np. Betanal 160 EC, Basagran 600SL, Fusilade...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /4 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hartowanie roślin

  1. stopniowe przystosowywaniesię roślin ozimych w okresie jesiennymdo przetrzymywania niskich temp. wzimie. Zob. też zimotrwałość.

  2. stopniowe obniżanie temp. powietrza w pomieszczeniu z rozsadą przed jej wysadzeniem do gruntu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gumoza

  Objaw choroby polegający na wyciekuz porażonych organów roślin płynnej, podobnejdo gumy, subst. zestalającej się na powietrzu.G. występuje gł. u drzew pestkowych.Jest reakcją rośliny na rany, skaleczenia, mróz lub czynniki chorobotwórcze.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruntoznawstwo

  Nauka o gruncie, czyli wierzchniej warstwie skorupy ziemskiej, ujętejz punktu widzenia geologiczno-inżynierskiego(jako podłoża pod budowle, środowisko wodonośnelub materiał do budowy nasypów).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gytia

  Odm. sapropelu zawierająca rozpoznawalneszczątki org. o konsystencji org. mułujeziornego, osadzona na dnie zbiorników wodnych i wykazująca poziome warstwowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grunty orne

  Część użytków rolnych poddawana stałej uprawie mech., gł. pługiem, przeznaczona pod siew lub sadzenie roślin uprawnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt

Do góry