Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Indycznik

  Budynek do chowu indyków. I.mają identyczną konstrukcję i rozwiązania materiałowe jak w chowie kur. Stosownie dopotrzeb grupy użytkowej zmienia się wewn.wyposażenie technol. i podział przestrzennyhali produkcyjnej oraz wielkość obsady najednostkę pow.

  Zwykle stosuje się obsadę 1przedziału – ok. 200...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immunobiotechnologia

  Nauka zajmująca sięotrzymywaniem preparatów immunologicznych,stosowanych w profilaktyce, diagnostycei lecznictwie chorób zakaźnych i niezakaźnych,za pomocą czynników biol.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iloraz oddychania

  Wskaźnik aktywności respiracyjnej gleby wyrażający się stosunkiem obj. wydzielonego dwutlenku węgla do obj.zużytego tlenu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infantylizm

  W chowie zwierząt, niedorozwójosobnika dobrze odżywionego w okresie embrionalnym,ale chowanego w złych warunkachśrodowiskowych i miernie żywionego.Osobnik taki był w okresie embrionalnymdoskonale odżywiany, ma więc kończyny dobrzewyrośnięte, ale po urodzeniu, w gorszychwarunkach, jego szkielet nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Impulsator, elektryzator

  Urządzenie do wytwarzania impulsów elektr. wysokiego napięcia,stanowiące część elektr. ogrodzenia pastwiskowego.Impulsy te rozchodzą się wzdłużdrutu ogrodzenia, podwieszonego na izolatorachprzymocowanych do palików wbitych wziemię. Przy dotknięciu się zwierzęcia do drutuwytwarzane impulsy powodują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ił, części spławialne

  Frakcja granulometryczna o średnicy cząstek poniżej 0,01 mm lub0,02 mm, w zależności od metody analizy.Wyróżnia się ił pyłowy gruby (0,01–0,005 mmlub 0,02–0,006 mm), ił pyłowy drobny (0,005–0,001 mm lub 0,006–0,002 mm) oraz ił koloidalny(poniżej 0,001 mm lub 0,002 mm).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrofile

  1. rośliny lub zwierzęta wodolubne,żyjące w wodzie lub w glebie mocno nasyconej wodą.

  2. cząstki koloidalne łatwo przyłączające cząsteczki wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormonizacja, hormonizowanie

  Opryskiwanie kwiatów pomidora preparatem z grupyregulatorów wzrostu w celu zwiększenia plonuoraz poprawienia jego jakości (owoce beznasienne).H. powoduje lepsze zawiązywanieowoców na pierwszym i drugim gronie kwiatowym,w związku z czym zwiększa się wczesnośćplonowania i wys. plonu wczesnego.

  Nie zwiększa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydroponika, kultura wodna

  Bezglebowa uprawa roślin na pożywkach wodnych, umożliwiająca produkcję roślinną w sztucznych warunkach na skalę przemysłową, gł. w szklarniach. Szczególnie przydatna do uprawywarzyw i kwiatów. W porównaniu z uprawą ziemną korzyści z uprawy h. to:

  1) możliwośćzakładania upraw na terenach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormony roślinne, fitohormony, regulatory wzrostu

  Specyficzne związki org. wytwarzane przez rośliny, regulujące przebieg procesów wzrostowych, które w niskich stężeniach przyspieszająlub hamują różne procesy fizjol., np.podział komórek, ich wzrost, kwitnienie itp.Najczęściej nie działają w komórkach lub tkankach, w których zostały zsyntetyzowane,lecz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt

Do góry