Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Inochód

  Chód zwierząt (zwł. koni) z równoczesnym podnoszeniem kończyn tej samej strony ciała, np. lewej przedniej i tylnej, anastępnie prawej przedniej i prawej tylnej. Wchodzie tym, podobnie jak w kłusie, słychaćdwa takty. W naszym pogłowiu konie chodzącei. zdarzają się bardzo rzadko.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  In vitro

  Badanie procesów życiowych poza organizmem w warunkach sztucznych, np.rozwój zarodka poza organizmem matki, hodowlakultur tkankowych. Metodę i. v. wykorzystujesię do rozmnażania wielu roślin użytkowych, szczególnie roślin ozdobnych. Mikrorozmnażaniestwarza możliwość uzyskaniadużej liczby jednolitego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iłowanie

  Zabieg agromelioracyjny polegającyna wymieszaniu warstwy ornej gleby lekkiej znawiezionymi subst. ilastymi w celu poprawieniawłaściwości fiz. i chem. gleby. Materiałemsłużącym do i. może być ziemia spławiakowa z cukrowni (40–70% części spławialnych),której dodatni wpływ na plonowanieroślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  In vivo

  Badanie procesów życiowych bezpośredniona żywym organizmie, w zasadzie beznaruszania jego prawidłowego funkcjonowania,np. doświadczenia na zwierzętach ze stałymiprzetokami żołądkowymi, badanie przemianmetabolicznych roślin i zwierząt za pomocąwskaźników izotopowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imisje

  Zanieczyszczenia powietrza atmosf.,działające na organizmy i ich siedlisko. Są togł. przynoszone przez wiatr produkty spalaniagorszych gatunków paliw oraz przedostającesię do atmosfery produkty niektórych przemysłowychprocesów technol. D

  łuższe działanie i. jest z reguły ujemne, choć niekiedy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inaktywacja środka ochrony roślin

  Zanik lub obniżenie aktywności biol. środka ochronyroślin w wyniku działania mikroorganizmów glebowych, wody, światła, temp. oraz in.czynników.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immobil WK-2

  Preparat będący mieszaninąwęgla brunatnego i kredy jeziornej. Służy dopochłaniania przyswajalnych przez roślinyform metali ciężkich (gł. ołowiu i kadmu) wglebach skażonych nadmierną ich ilością. Jest również doskonałym, naturalnym, ekol. czystymźródłem łatwo przyswajalnego przezrośliny wapnia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks wymienia

  Proc. stosunek ilości mleka z przednich ćwiartek do ilości mleka z całegowymienia. W praktyce podaje się tylko procentowąilość mleka udojonego z ćwiartekprzednich. I.w. obrazuje rozwój poszczególnychćwiartek, co ma dość istotny wpływ naregularność spływu mleka podczas doju mech.

  Nieprawidłowy i.w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immobilizacja składników pokarmowych

  Przechodzenie skł. pok. z form dostępnych dlaroślin w związki o zmniejszonej dostępności.Proces ten polega na włączaniu związkówminer. gleby lub nawozów w biomasę mikroorganizmów,a następnie w związki próchnicowe.Mineralizacja i i. są to w pewnym sensieprzeciwstawne procesy.

  Pierwszy proces powoduje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IFOAM (ang. International Federation of Organic Agriculture Movments – Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego)

  Federacja, będąca światowym forum stowarzyszeńi osób, które łączy ekol. wizja rolnictwa,założona w 1972 r. Zrzesza ok. 500 organizacjii ugrupowań agroekologicznych z ok. 100 krajów świata. Formacje te, mające różnorodneprogramy i stawiające sobie różnorodnezadania szczegółowe, łączy wspólny cel:...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt

Do góry