Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Symbionty

  Symbionty - drobnoustroje współżyjące w biocenozie, na przykład wchodzące w skład fizjologicznej mikroflory człowieka. Pozostają ze sobą i z organizmem człowieka w nieantagonis-tycznym stosunku, a ich wzajemne zależności dają obustronne korzyści.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie

  Zapalenie - obronna reakcja tkanki łącznej na szkodliwe czynniki egzogenne (bakterie, substancje chemiczne, urazy mechaniczne) lub endogenne (odpowiedź immunologiczna powodująca uszkodzenia). Udział biorą liczne komórki tkanki łącznej i komórki wywodzące się z niej, a także granulocyty obojętnochłonnc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TLC

  TLC (ang. thin layer chromatography) - chromatografia cienkowarstwowa. Technika analityczna polegająca na rozdzielaniu substancji na cienkich warstwach stałego złoża (lub cieczy zaadsorbowanej na złożu) umieszczonych na płytkach szklanych. Fazę stałą stanowi najczęściej żel krzemionkowy lub celuloza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zoonozy

  Zoonozy - choroby wynikające z przeniesienia czynnika etiologicznego (bakterii, wirusów, pasożytów) między zwierzętami a człowiekiem. Kierunek transmisji może być różny: ze zwierząt na człowieka (choroby odzwicrzęce) lub między nimi w obie strony. Definiujące ten kierunek określenia: antropozoonozy i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydzieliny

  Wydzieliny - produkty wytwarzane przez gruczoły. Gruczoły występują w dwóch postaciach: jako gruczoły zwarte, na przykład tarczyca, gruczoły łojowe, ślinianki, oraz gruczoły rozproszone wśród innych komórek, na przykład komórki endokrynowe przewodu pokarmowego. Wyróżniamy wydzielanie zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toksyny immunomodulujące (superantygeny)

  Toksyny immunomodulujące (superantygeny) - toksyny białkowe wytwarzane głównie przez bakterie gramdodatnie. Stymulują one nieswoiście układ immunologiczny, aktywując dużą liczbę limfocytów T. Prowadzi to do masowego wytwarzania cytokin, a w konsekwencji do wstrząsu zagrażającego życiu. Superantygenami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysięk

  Wysięk - płyn powstający w przebiegu zapalenia wskutek przenikania osocza przez ściany naczyń włosowatych i zbierający się w tkankach lub jamach ciała. Zawiera ponad 3% białka. Płyn wysiękowy może być: surowiczy - nie zawiera wtedy komórek, ma barwę słomkową i jest przejrzysty; ropny - ma barwę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropa

  Ropa (łac.pus) - płyn wysiękowy zapalny o różnej konsystencji (gęstość względna ponad 1.013) zawierający liczne granulocyty obojętnochłonne, bakterie żywe i martwe, fragmenty martwych tkanek. W przypadku niektórych infekcji, na przykład wywołanych prątkami, ropa zawiera monocyty - krwinki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyspy patogenności PAI

  Wyspy patogenności PAI (ang. pathogenicity islands) - w obrębie genomu bakterii regiony różniące się od pozostałej jego części zawartością mol% G + C\ co sugeruje, że zostały stosunkowo niedawno nabyte przez te bakterie. Sekwencje te stanowią geny warunkujące chorobotwórczość. Nazywane są także...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sondy genetyczne

  Sondy genetyczne (sondy molekularne) - fragmenty jednoniciowego DNA lub RNA o znanej sekwencji nuklcotydowej i komplementarnej do sekwencji poszukiwanej. Po napotkaniu w badanym materiale sekwencji komplementarnej sonda hybrydyzuje z nią. a o jej związaniu informuje kowalencyjnie związany z sondą znacznik...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /651

  praca w formacie txt

Do góry