Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kolumna parnikowa

  Urządzenie służące doparowania dużych ilości ziemniaków i in. roślinokopowych na paszę. K.p. składa się zoddzielnie stojącej wytwornicy pary i kilkukotłów na ziemniaki, do których para dopływarurami.

  K.p. może być urządzeniem o działaniuokresowym lub ciągłym, przy czym obatypy są produkowane w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolejka wisząca, kolejka podwieszona

  Wózek poruszający się po szynie podwieszonej dostropu lub słupów podporowych, służący dotransportu pasz objętościowych lub obornika.Stosowanie k.w. jest uzasadnione wszędzietam, gdzie istniejąca zabudowa utrudnia transportwózkami wskutek krętych i wąskich korytarzyprzejazdowych, przeszkód na drodze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolektor

  Element aparatu udojowego łączącypulsator z kubkami udojowymi. Zadaniem k.jest odbiór mleka z czterech komór podstrzykowychkubków udojowych i rozdział pulsacjiwytworzonej przez pulsator do czterech komórmiędzyściennych. K. spełnia również funkcjęłącznika zespołu kubków udojowych przewodumlecznego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koleoptyl

  Łuskowaty liść w postaci pochewkiotaczający pączek wierzchołkowy zarodka zbóż, ukazujący się nad pow. gleby w postaci szpilki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koleśnica, przodek pługa

  Przednia część pługa koleśnego, w postaci dwukołowegowózka z urządzeniem zapewniającym pracępługa na ustalonej głęb.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koloidy glebowe

  Najdrobniejsze cząstki gleby,wchodzące w skład kompleksu sorpcyjnego,decydujące o jej właściwościach fizykochem.i warunkujące jej żyzność. K.g. są pochodzenia:miner. (np. montmorylonit, illit,kaolinit), org. (próchnica, mikrobiol. produktyprzemiany materii o konsystencji śluzów) iorg.-miner...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolonizacja

  W ochronie roślin, namnażanie wwarunkach przemysłowych i okresowe wypuszczaniew teren owadów będących pasożytamiszkodników roślin uprawnych, niewystępującychna danym terenie z różnych względów(np. wymierających zimą) lub występujących,ale nielicznie. K. przeprowadza się albowiosną, albo później, w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koleiny

  Ślady w glebie pozostające po przejechaniusprzętu kołowego (ciągników, maszyn)w czasie prac polowych, takich jak zabiegiuprawowe, nawożenie, zabiegi ochrony roślin, pielęgnowanie, zbiór i transport ziemiopłodów.W wyniku tego następuje niezamierzoneugniatanie gleby.

  Pow. ugniatana kołami maszyn,narzędzi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /3 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykład systemu przetwarzania danych dla wspomagania zarządzania

  Projektowany system informatyczny w przedsiębiorstwie powinien odpowiadać jego wielkości i specyfice w sferze produkcji, czyli organizacji jego działania. W momencie podjęcia decyzji o wprowadzeniu systemu informatycznego zarząd powinien sobie zdawać sprawę, iż te kosztowne inwestycje nie zmienią ani...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /21.03.2013 Znaków /6 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moduły w systemie informatycznym

  Najczęściej spotykane moduły w zintegrowanym systemie informatycznym spełniające warunki standardu MRP II (Manufacturing Resources Planning), czyli planowania zasobów produkcyjnych, zostały niżej przedstawione. Metoda planowania zasobów produkcyjnych MRP II, jako standard określany przez amerykańskie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /21.03.2013 Znaków /3 982

  praca w formacie txt

Do góry