Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kompostowanie

  1. Biotermiczna metoda przeróbkiodpadów polegająca na układaniu wpryzmie, warstwami na przemian, ziemipróchnicznej, torfu, fekaliów oraz odpadkówroślinnych, w celu częściowego rozkładu tlenowegosubst. organicznej.

  Podczas k. zachodzą równocześnie dwa procesy: mineralizacja ihumifikacja. Skł. pok. zawarte...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja (łac. constitutio - układ, struktura)

  Stan organizmu zwierzęcia uwarunkowany jakością tkanek, czynnością narządów wewn. iregulacyjną działalnością gruczołów dokrewnych.K. przejawia się w wyglądzie zewn.zwierzęcia i w sposobie jego reagowania naotoczenie. Jest ona miarą jego energii życiowejuwarunkowanej działaniem gruczołówwydzielania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompostownia

  Zakład do produkcji kompostu z odpadów org., tj. odpadów z gospodarstwrolnych i ogrodniczych, nieprodukcyjnej roślinności(zadrzewień, zakrzaczeń, zarośli),odpadów przetwórstwa rolno-spożywczego, odpadów przetwórstwa włókien naturalnych,zdyskwalifikowanych surowców i produktówbiol. pochodzenia, biol. odpadów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleks przydatności rolniczej gleby, kompleks glebowo - rolniczy

  Zespoły różnych gleb o zbliżonych właściwościach roln. i podobnymużytkowaniu, na których udają sięnajlepiej określone grupy roślin uprawnych. K.te stanowią zatem zbiorcze typy siedliskoweroln. przestrzeni produkcyjnej, z którymi powiązanesą odpowiednie rośliny uprawne. Zapodstawę wydzielania k.p.r...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /2 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontaminacja

  Ogólna nazwa zanieczyszczeńśrodowiska, produktów żywnościowych, gleby,wód i powietrza. Pojęcie to najczęście spotyka się w przypadku skażeń radioaktywnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kondycja

  Aktualny stan fizjol. organizmuzwierzęcia, odpowiadający jego użytkowaniu.K. uwarunkowana jest gł. żywieniem, ale takżezależy od utrzymania, pielęgnowania, ćwiczenia,użytkowania zwierzęcia oraz stanuzdrowia w danym okresie czasu. Zależnie odsposobu postępowania ze zwierzęciem jego k.może ulegać...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /2 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleks sorpcyjny gleby

  Bardzo drobne cząstki glebowe (koloidy), które dzięki posiadaniuładunku elektr. oraz dużej pow. zewn., aczęsto i wewn., są zdolne do zatrzymywaniacząstek gazów, cieczy, ciał stałych orazmikroorganizmów glebowych. K.s.g. decydujeo właściwościach fiz. i chem. gleby, a tym samym – o zaopatrzeniu roślin w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kondycjonery glebowe

  Syntetyczne środki dodawane do gleby w celu poprawienia jejwłaściwości fiz. i chem. Stosowanie k. zwiększawodoodporność agregatów glebowych,ogranicza wymywanie skł. pok., zmniejszastres wodny roślin oraz polepsza warunkiwschodów. W zależności od składu chem.,sposobu oddziaływania i przeznaczenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleksowa technologia uprawy roślin

  Wykonanie wszystkich zabiegów agrot. terminowo,starannie i całościowo. Dotyczy to doboruodpowiedniego stanowiska, racjonalnegoi zrównoważonego nawożenia miner., ilości wysiewu wg wymagań odmianowych i warunków siedliskowych, siewu w optymalnymterminie na właściwą głęb., terminowegozwalczania agrofagów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kondycjonowanie nasion (fr. conditionné - przystosowany)

  1. zabiegi zwiększające wigornasion w celu uzyskania pełnych wschodówpolowych, zwł. w mniej korzystnych warunkachcieplno-wilgotnościowych. Zabieg tenpolega na moczeniu nasion w specjalnym roztworzelub na zastosowaniu wieloskładnikowegodonasiennego nawożenia startowego.

  Niekiedy do k.n. stosuje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /889

  praca w formacie txt

Do góry