Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  LD50

  Dawka określająca toksyczność ostrąpestycydu. Jest to średnia dawka podana drogąpokarmową, przez skórę lub inną drogą, powodującaśmierć połowy populacji testowanychosobników, wyrażona w mg subst. aktywnej/kg masy ciała żywego zwierzęcia.Zwierzętami najczęściej wykorzystywanymi wcelu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Larwicydy

  Subst. owadobójcze wykazujące szczególną skuteczność wobec niektórych gatunków owadów w larwalnym stadium rozwojowym,np. drutowców, pędraków, gąsienic. Zob. też insektycydy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lemiesz

  1. część robocza korpusu płużnego,podcinająca poziomo skibę i przekazująca jąna odkładnicę. Podczas pracy najbardziej wycierasię dziób i po pewnym czasie l. traci właściwykształt.

  Należy go wówczas pociągnąćna gorąco i przywrócić mu poprzedni kształt.Potrzebny do pociągania materiał...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lasa

  Przenośny płotek wykonany z drewna lub prętów i rurek stal. do dzielenia stada owiec w budynku na grupy, zależnie od ich wieku, płci,stanu fizjol. i roli produkcyjnej. W l. używanych do odgradzania jagniąt w okresie ssania są otwory zamykane specjalną wkładką, przez które mogą przechodzić jagnięta...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lepiszcze glebowe

  Subst. spajająca agregatyglebowe. Są nią przede wszystkim koloidyorg. i miner. (próchnica), obdarzone zwykleładunkami ujemnymi i łatwo koagulujące podwpływem kationów wodoru i metali wielowartościowych,gł. wapnia i magnezu. Dlatego struktura gleb, których kompleksy sorpcyjnewysycone są kationami wapnia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwoczenie

  Zespół objawów wywołanych chęciąwysiadywania jaj i wodzenia piskląt. Występowaniek., o ile się go nie przerwie, powodujeprzerwę w nieśności trwającą do 7 tyg.

  Objawy k. (przerwa w nieśności, podwyższona temp. ciała, charakterystyczny głos, uporczywesiedzenie w gnieździe) pojawiają się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  L

  W gleboznawstwie, podpoziom ściółki w powierzchniowej części poziomu O gleb miner.i org., np. Ol.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwaśne deszcze

  Deszcze powstałe wskutek występowania w powietrzu atmosf. zwiększonego stężenia dwutlenku siarki (SO2) i tlenkówazotu (NOx), emitowanych podczas spalania nośników energet., zwł. węgla i ropy naftowej.

  K.d. wprowadzają do jezior i innych zbiorników wodnych wiele jonów: NO3¯, SO4¯,HCO3¯, H+, a także NH4+...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasomierz polowy

  Przyrząd do orientacyjnego oznaczania odczynu gleby w polu, wzakresie pH 4–8. Pomiaru dokonuje się w tensposób, że do zagłębienia porcelanowej płytkiwkłada się próbkę gleby, a następnie zalewaspecjalnym płynem, po czym porównuje sięzabarwienie płynu z kolorem na skali barw,którym przypisane są różne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kumaryna

  Subst. org. o charakterystycznym,przyjemnym zapachu siana, występująca np. unostrzyka białego, tomki wonnej. K. jest naturalnym inhibitorem kiełkowania nasion.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt

Do góry