Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Locha

  Dorosła samica świni domowej. Wyróżnia się l.:

  1) niskoprośne – do 2 mies. ciąży;

  2) wysokoprośne – w drugiej połowie ciąży;

  3) luźne – od odsadzenia prosiąt do kolejnegoskutecznego pokrycia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia zinbredowana

  Zwierzęta będące produktami kojarzenia krewniaczego, sprzyjającegoujawnieniu się ustępujących genów oniekorzystnym działaniu, a szczególnie genówletalnych, jeśli takie są w inbredowanej populacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lesistość

  Procentowy stosunek pow. lasów do całkowitej pow. danego obszaru. W Polsce w1992 r. l. wynosiła 27,9%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laska glebowa

  Metalowa rurka o dł. 1 m zpodłużnym wyżłobieniem do wys. 20–25 cm.Zakończenie wyżłobienia jest zaostrzone, adrugi koniec ma rączkę. Na wys. kończącej wyżłobienie znajduje się prostopadła poprzeczka ograniczająca głęb. wbijania l. dogleby. L.g. służy do pobierania próbek glebowych z warstwy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lepkość gleby

  Zdolność przylegania wilgotnej gleby do różnych przedmiotów, a więc i do elementów roboczych narzędzi uprawowych.L.g. zależy od jej uziarnienia, wilg. i strukturyoraz od rodzaju pow. stykającej się z glebą.

  Zwiększa się wraz ze wzrostem wilg. i rozdrobnienia gleby, osiągając wartość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laska zoometryczna

  Przyrząd z drewna i metalu służący do pomiarów zwierząt gospodarskich,np. szer. klatki piersiowej, dł. zadu.L.z. składa się z ramienia gł., z którego wysuwasię teleskopową listwę oraz dwóch ramion bocznych, ustawianych w dowolnych płaszczyznach.Przy zdejmowaniu pomiarów l.musi przylegać do ciała...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Latorośl

  Pęd zielny wyrastający z pąków położonych na łozie lub wieloletnich częściach krzewu. Na l. znajdują się liście, pąki letnie izimowe oraz kwiatostany, z których rozwijają się grona i wąsy. Przyrosty dzienne l. Mogą osiągać dł. nawet do kilkunastu cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laktacja

  Wydzielanie i oddawanie mleka przez samicę ssaków. L. trwa od porodu do całkowitego zasuszenia. Dł. okresu l., ilośćwytwarzanego mleka i jego skład zależą odgatunku, rasy i właściwości osobniczych danejsamicy, a także od sposobu jej użytkowania,żywienia, pielęgnowania i in. czynników...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LC50

  Wielkość określająca toksyczność pestycydów dla organizmów wodnych. Jest to stężenie subst. aktywnej rozpuszczonej w wodzie (mg/l), przy którym następuje śmierć połowy traktowanej populacji ryb użytych w doświadczeniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laktodensymetr

  Areometr przystosowany do oznaczania gęstości właściwej mleka. Jest on zwykle skalowany na temp. 15 °C. Odchyleniaod temp. wskazanej na l. wymagają poprawki.Oznaczenie polega na wprowadzeniu l. docylindra z mlekiem i odczytaniu wyniku wgmenisku górnego. Na podstawie wskazanej temp. (i zastosowaniu poprawek)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt

Do góry