Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Malinojeżyna

  Mieszaniec międzygatunkowy uzyskany w wyniku krzyżowania różnychgatunków z rodzaju Rubus. Mieszańce te różniąsię pod względem wielkości, kształtu ismaku owoców, a ich krzewy rosną słabiej niżkrzewy jeżyny. Zob. też porzeczkoagrest.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maneż

  1. zadaszone pomieszczenie, wysypanepiachem lub trocinami, służące do próbowaniaklaczy oraz treningu koni w zimie i wrazie niepogody. M. powinien mieć wewn.połączenie ze stajnią, aby uniknąć prowadzeniazgrzanych koni przez otwartą przestrzeń.

  2. pomieszczenie w zakładzie unasienniania, wktórym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makropory

  Pory aeracyjne gleby o średnicy powyżej 8,5 μm wypełnione powietrzem lub okresowo wodą, np. po ulewnym deszczu lub deszczowaniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łykawość

  Narów koni polegający na gwałtownym otwarciu gardzieli przez napięcie mięśnikrtani, co powoduje jej opuszczanie się i wpadaniepowietrza do otwartego gardła, wywołującecharakterystyczny dźwięk, podobny doodgłosu przy odbijaniu się. Ł. jest następstwemzabawiania się koni znudzonych bezczynnościąi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mady

  Rząd gleb napływowych (aluwialnych)powstałych z osadów rzecznych lub morskichz charakterystycznym uwarstwieniem profilu.

  Wartość roln. m. zależy od częstości zalewów,rodzaju osadów, głęb. występowania wódgruntowych itp. Wyróżnia się dwa typy m.:

  1) morskie (marsze), powstałe z osadów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magnezowanie

  Nawożenie gleb ubogich wmagnez (lekkich i kwaśnych) nawozem magnezowym.Co najmniej 30% gleb w Polsce wymaga m.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroelementy

  Pierwiastki chem. niezbędnedo życia i rozwoju organizmów roślinnych (N,P, K, Ca, Mg, S, Na) i zwierzęcych (Ca, P, Na,K, Cl, Mg, S). Zob. też mikroelementy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łoże

  Druciana konstrukcja w kształcie płaskiego koryta o pow. 2 m2 służąca do produkcjiwermikompostu. Jedno ł. zawiera w okresieprodukcji ok. 100 tys. dżdżownic kompostowych w różnym wieku. Roczne zużycie obornikajako karmy wynosi ok. 1 t, a roczna produkcja wermikompostu – 0,5 t.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łączne stosowanie agrochemikaliów

  Stosowanie w jednym zabiegu środków ochronyroślin przeznaczonych do zwalczania różnychgrup agrofagów lub stosowanie w jednym zabiegu środków ochrony roślin z nawozami. Zob. też synergizm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ługowanie gleb

  Wymywanie rozpuszczalnych w wodzie subst. (azotanów, chlorków, siarczanów,węglanów) albo skł. pok. przez wodyopadowe lub nawodnieniowe przesiąkające wgłąb gleby, nasilające się przy zakwaszeniuwód i grawitacyjnym przemieszczaniu roztworów.Ł. jest jednym z podstawowych czynnikówpowodujących zakwaszenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /851

  praca w formacie txt

Do góry