Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mątwik ziemniaczany (Heterodera rostochiensis)

  Gat. nicienia kwarantannowego pasożytującego na roślinach z rodziny psiankowatych,gł. ziemniaka, rzadziej pomidora.Atakuje bulwy ziemniaka i korzenie pomidora.Liście zaatakowanych roślin żółkną, a roślinyczęsto zamierają. M.z. jest przyczyną wyziemniaczenia.Zwalczanie polega na racjonalnym zmianowaniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miedza

  Wąski pas nieuprawianej ziemi między polami uprawnymi, rozgraniczający te pola. Wartość m. znacznie przewyższa potencjalnezyski, jakie można by uzyskać z uprawy tego wąskiego pasa ziemi.

  M. są środowiskiem życia wielu pożytecznych gatunków, zwł. drapieżnych chrząszczy i pająków penetrujących...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metale ciężkie

  M. nieżelazne o ciężarze właściwympowyżej 4,5 g/cm3, takie jak nikiel,rtęć, kadm, ołów, miedź, cyna, cynk i in. Wochr. środ. nazywa się często ich związki. Gdywystępują w większych stężeniach, są toksyczne.Do źródeł sprzyjających wzrostowi koncentracji m.c. w roślinach należą:

  1)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Me

  W gleboznawstwie, warstwa torfu mechowiskowego torfowiska niskiego zbudowana zmchów brunatnych i niskich turzyc. Stosuje się do poziomu gł. O, np. Otnme.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mezoagregaty

  Gruzełki glebowe o średnicy0,25–5 mm w największym stopniu kształtujące korzystne właściwości gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechatronika rolnicza

  Projektowanie i realizowanie systemów automatycznego sterowaniapracą maszyn i urządzeń techn. stosowanychw rolnictwie. Wyposażenie maszyn roln.w układy mechatroniczne (komputery pokładowe)przyczynia się do powstawania maszynnowej generacji o elastycznej konstrukcji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mezofity

  Rośliny lądowe żyjące w środowisku średnio wilgotnym. Do m. należy większośćnaszych roślin uprawnych. Nie znoszą dłuższegookresu suszy, ponieważ nie są przystosowanedo ograniczania transpiracji (liście niemają grubej powłoki włosków ani nalotu woskowego).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Melasa

  Produkt uboczny powstający podczasprodukcji cukru. Gęsta brunatna ciecz zawierającaok. 50% cukru nie dającego się już wydzielićprzez krystalizację. Zawiera poza tymok. 20% wody i 20% różnych związków org.(niecukrów) i ok. 10% popiołu. Z m. otrzymujesię wiele związków org., np. alkohol metylowy.

  M...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Matowanie

  Umieszczanie w glebie na głęb.45–60 cm wkładki subst. org. (obornik, torf,łęty) zatrzymującej i magazynującej wodę.Zob. też agromelioracja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martwica glebowa

  Warstwa gleby znajdującasię pod warstwą uprawną (warstwa podorna),zwykle zbita i uboga w mikroorganizmy, zawierająca czasami związki chem. szkodliwe dla roślin. Wyoranie jej na pow. powoduje obniżkę plonów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt

Do góry