Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Murawa

  Całoroczne utrzymywanie pow. glebyw sadzie lub tylko w międzyrzędziach wstanie całkowitego zadarnienia. Przez długiczas obawiano się stosowania m. w sadzie,ponieważ korzenie traw konkurują z korzeniamidrzew o wodę i składniki pokarmowe.

  Obawy te były przesadne, albowiem większośćkorzeni znajduje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MTS

  Masa 1000 nasion wyrażona w gramach charakteryzująca stopień ich wykształcenia i wypełnienia. MTS określa dorodność nasion. Średnia MTS jest cechą gatunkową i odmianową, modyfikowaną warunkami agroekologicznymi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagniot

  Ograniczone powierzchniowe zapalenie tworzywa kopytowego, powstałe wskutekurazu mech., najczęściej ucisku powodującegokrwawe wylewy w tworzywie. Przyczyną n.może być niewłaściwie wykonana podkowalub jej złe umocowanie, nieprawidłowa postawakończyn, albo dostanie się ciała obcego między podkowę a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Murszenie

  Rozkład masy roślinnej w górnych warstwach gleb bagiennych przez organizmy żywe, prowadzący do przekształcenia się torfu w próchnicę. Zob. też proces murszenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mulczowanie (ang. mulching)

  Pokrywanie pow. gleby ściętymi roślinami uprawianymi nazielony nawóz, nie kwitnącymi chwastami lubtrawą w celu zmniejszenia parowania wody,niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawysprawności roli oraz zapobieżenia erozji.M. naśladuje procesy rozkładu materii org.w przyrodzie, gdzie obumarła masa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagrzbietnik

  Część łącząca uprzęży szorowejw postaci miękkiego pasa bądź usztywnionego siodełka. Zadaniem n. jest utrzymywanie pasów pociągowych we właściwym położeniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mutacja

  Dziedziczna zmiana właściwości organizmu. M. wywołana sztucznie odgrywa dużą rolę w selekcji przeprowadzanej przez człowieka w ramach prac hod.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mull

  Typ próchnicy leśnej, gł. siedlisk eutroficznych, charakteryzujący się znaczną intensywnością rozkładu materii org. uniemożliwiającą powstawanie poziomu org. na pow.gleby, z dobrze rozwiniętym poziomem próchnicznym w powierzchniowej części profilu gleby miner.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MRL (ang. Maximum Residue Limit)

  Maksymalne stężenie pozostałości pestycydu w żywnościi produktach rolnych pochodzenia roślinnegoi zwierzęcego, albo na ich pow., którejest prawnie dozwolone.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mrozoodporność

  Wytrzymałość roślin ozimych i wieloletnich na niską temp. Spadek temp. poniżej granicy charakterystycznej dladanego gatunku lub odmiany powoduje silneuszkodzenie, a często nawet śmierć rośliny.Poszczególne gatunki, a w ich obrębie takżeodmiany, odznaczają się różną m.

  Cecha ta jest zmienna nawet u...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt

Do góry