Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nasienniki, wysadki

  Rośliny dwuletnie wdrugim roku wegetacji wyrosłe z sadzonek uprawianych w celu uzyskania nasion.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /98

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasiona

  Różne organy roślin służące do rozmnażaniageneratywnego, niezależnie od tegojaki jest ich charakter bot., np. ziarniaki zbóż,n. strączkowych, kłębki buraków, rozłupkimarchwi, strąki esparcety. W obrocie roln.wyróżnia się n.:

  1) kwalifikowane – materiałsiewny odpowiadający ustalonym normom jakości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasiona taśmowane

  W warzywnictwie i kwiaciarstwie, n. umieszczone w łatwo rozkładającej się pod wpływem wilgoci taśmie.Ma to na celu zapewnienie równomiernego rozmieszczenia nasion w rzędzie i dobrych wschodów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasiona twarde

  N. o twardej łupinie nasiennej,utrudniającej przenikanie wody do ichwnętrza, a tym samym i kiełkowanie. Takie n.występują np. u łubinów i wyk.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasionoznawstwo

  Nauka o morf., anat., fizjol.,biochem. oraz gosp. właściwościach owoców i nasion roślin uprawnych, dzikich i chwastów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Następstwo roślin

  Kolejność roślin uprawianych na danym polu. Właściwe n., oparte na podstawach przyr. i agrot., tworzy płodozmian.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namuliska

  Hydrogeniczne siedliska glebotwórczez dominującym oddziaływaniem procesu sedymentacji przyniesionej przez wodęzawiesiny, przeważnie miner., z której powstająnamuły pochodzenia aluwialnego lub deluwialnego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namuł

  Drobne cząstki gleby niesione przez płynącą wodę i osadzające się na dnie ciekulub na terenach zalewanych wskutek zmniejszania się prędkości wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcie powierzchniowe

  Siły zmierzające do zmniejszenia pow. cieczy, które działająwzdłuż pow. w każdym jej punkcie. Zjawisko to powoduje podnoszenie się cieczy zwilżającej ścianki kapilar.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napowietrzanie gnojowicy

  Nasycanie sprężonym powietrzem zbiornika z g. w celu jejwymieszania oraz przyspieszenia procesówmineralizacji i odwonienia. N.g. przeprowadzasię za pomocą odpowiednich urządzeń mech.

  Zabieg ten hamuje biochem. procesy amonifikacjibiałka i mocznika oraz redukcji azotanówdo wolnego azotu (denitryfikacja)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt

Do góry