Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Obciążenie pastwiska

  Liczba dużych sztuk albo łączna masa zwierząt pasących się jednocześniena 1 ha pastwiska. O.p. powinno byćduże, aby ruń była możliwie szybko i dokładnie wyjadana. Przy nadmiernym jednak o.zwierzęta bywają głodne i niszczą nadmierniedarń racicami.

  Natomiast przy niedostatecznym o. dużo zielonki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obłożenie wełny

  Zanieczyszczenie runa czepliwymi częściami różnych roślin, np. łopianu,ostu, obniżające wartość w.

  Stopień o. wyrażasię w procentach i może on być różny: w. mającanie więcej niż 1% zanieczyszczeń roślinnychuważana jest za wolną od obłożeń, gdyich ilość przekracza 5% w. taka musi być...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nośnik bel

  Dodatkowe urządzenie prasy zbierającej do gromadzenia razem kilku lub kilku-nastu bel, ułatwiające ręczny załadunek na przyczepy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieużytki

  Grunty nie nadające się do uprawyani do innego zagospodarowania roln. czyleśnego. Są to grunty zbyt podmokłe, zabagnionelub zakrzaczone itp. oraz suche, luźne piaski, na których rośliny uprawne nie mają warunków do wzrostu, gł. z braku wody. Do n.należą także tereny zdewastowane. Zob. też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nośnik narzędzi

  Rodzaj ciągnika roln. specjalnie przystosowanego do warunków uprawymiędzyrzędowej (wąskie koła, zmienny prześwit,przedni i tylny wał odbioru mocy o obrotachzależnych i niezależnych), którego ośprzednia połączona jest z tylną dźwigarem umożliwiającym zawieszanie i nabudowywanienarzędzi i maszyn...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nitragina (łac. nitro - azot + gr. génos - ród, pochodzenie)

  Szczepionka nawozowa zawierająca żywe bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobiumi Bradyrhizobium o wys. aktywności,do zaprawiania nasion roślin motylkowatych,zwiększająca plony średnio o 10–20% oraz wzbogacająca rośliny w białko a glebę w azot.

  N. stosowana jest doglebowo lub z materiałem siewnym w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nitrofity

  Rośliny rosnące na glebach szczególnie bogatych w przyswajalny azot, np. komosa biała, żółtlica drobnokwiatowa, pokrzywa zwyczajna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nitryfikacja

  Utlenianie amoniaku i soli amonowychdo azotynów, a następnie do azotanówprzez bakterie glebowe. Wytworzone w glebie azotany mogą być przyswajane przez rośliny.Zob. też denitryfikacja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepowtarzalność

  Procent samic nie powtarzających rui po pierwszym unasiennieniu. Ukrów wyznacza się ten wskaźnik po upływie60 dni po inseminacji. Jednak obarczony jeston dużym błędem (nawet do 20%). W dobrzeprowadzonej oborze nie powinien być niższyniż 65–70%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOEL (ang. Non Observable Effect Level – poziom bez obserwowanego działania)

  Ilość subst. przeliczonej na kg masy ciała/dzień,którą organizm zwierzęcia doświadczalnego może pobierać w ciągu całego życia bez obawy wystąpienia widocznych zaburzeń. Na podstawie NOEL określa się wartość ADI.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt

Do góry