Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Odkładnica kulturalna, odkładnica cylindroidalna

  Odkładnica o dolnej części wygiętejcylindrycznie, a górnej śrubowato ku przodowi,dostatecznie krusząca skibę i ją odwracająca.O.k. stosowana jest na glebach kulturalnych,zwł. do orek siewnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrywka glebowa

  Wykop wykonany w glebiedo głęb. najczęściej 1,5 m, z jedną ścianąpionową i wyrównaną, służący do badania iopisu morfologii profilu glebowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkładnica pasmowa

  Odkładnica utworzona z płaskowników odpowiednio wygiętych i połączonych z korpusem płużnym, z reguły wsposób rozłączny. Ze względu na małą podatnośćna zapychanie się o.p. stosowana jest do orek na glebach ciężkich i torfowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczka wodne

  Małe, przeważnie okrągłe jeziora,powstałe w zagłębieniach po stopieniu siębrył lodu lodowcowego. W krajobrazie roln. sąone niezbędne ze względów agrobiocenotycznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkwaszanie gleby

  Zabieg agrot., stosowanyw celu zobojętnienia gleby kwaśnej lub zmniejszenia jej kwasowości, która wywieraszkodliwy wpływ na rozwój roślinności idrobnoustrojów żyjących w glebie.

  O.g. polegana stosowaniu wapnowania zwiększającego koncentrację jonów wapnia w roztworze glebowymi obniżającego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkładnica półśrubowa

  Odkładnica mająca górną część wydłużoną i bardziej śrubowato wygiętą niż kulturalna, dzięki czemu lepiejodwraca skibę, lecz gorzej ją kruszy. O.p. nadajesię do orki różnych gleb, w tym takżepoprzerastanych korzeniami roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochwat

  Choroba koni będąca zwykle następstwem karmienia świeżym ziarnem lub pojeniazgrzanych zwierząt zimną wodą, wskutek czegokopyta przednich kończyn stają się gorące iwrażliwe na ucisk.

  Charakterystyczna dla o.jest zmiana chodu konia, który z trudem odrywakopyta od podłoża, a krok jego staje siękrótki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obsada pastwiska

  Liczba sztuk dużych albołączna masa zwierząt jaką można wyżywić na1 ha pastwiska w ciągu całego sezonu pastwiskowego.Wydajność pastwiska od wiosny dojesieni ulega zmianie, a więc obsada też będzieinna w poszczególnych mies. Na bardzo dobrych,dobrych i średnich pastwiskach o. powinnawynosić 12–24...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obsypywacz kopców

  Maszyna zawieszana do obsypywania kopców, której zespołem roboczym jest trójkątny lemiesz i rzutnik łopatkowy z osłoną kierującą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obsypywanie, obredlanie, redlenie, okopywanie

  Nagarnianie ziemi na dolne nadziemneczęści roślin, np. ziemniaka, kukurydzy, zapomocą obsypnika. Sprzyja to rozwojowi stolonówi korzeni przybyszowych. W uprawie redlinowej ziemniaka zwykle wykonywanejest 2–3-krotne obsypywanie. Przy uprawieroślin o nieproporcjonalnie dużej części nadziemnej(słonecznik...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt

Do góry