Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Odświeżanie krwi

  Wprowadzanie do stada zbytnio zinbredowanego rozpłodników niespokrewnionychtej samej rasy, w wynikuczego otrzymuje się potomstwo wydajniejsze iżywotniejsze ze względu na efekt heterozji.Metoda ta zostaje użyta wtedy, gdy część populacjiobciążona jest już depresją inbredową,zaistniałą w wyniku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres krytyczny

  Okres szczególnej wrażliwościroślin na określony czynnik środowiskowy,np. na niską lub wys. temp., deficyt wody,niedobór skł. pok., choroby. Okresy te występująw różnych fazach rozwojowych, w zależnościod gatunku, a nawet odmiany. Zależnieod grupy roślin o.k. w stosunku do zaopatrzeniaw wodę obejmuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oglejenie

  Cecha gleby powstała na skutek redukcji tlenu, gł. w związkach żelaza, w warunkachbraku dostępu powietrza i jednoczesnymnadmiernym uwilgotnieniu, uwidoczniającasię w glebie w postaci zielononiebieskich i szaroniebieskich plam. Efekt barwny o.zależy od stopnia zaawansowania procesówredukcji subst. miner...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwadnianie

  Odprowadzanie nadmiaru wody gruntowej z podmokłych terenów. O. może być prowadzone rowami lub drenami. Rozstaw drenów i rowów oraz ich usytuowanie w profilu glebowym warunkowane jest hydrofiz.właściwościami warstw genet. gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oglądacz

  Osoba nie będąca lekarzem weterynarii,a mająca uprawnienia do badania zwierzątrzeźnych i mięsa, także pod względemwłośni. O. zezwala na ubój:

  1) jeżeli zwierzęnie okazuje żadnych objawów chorobowych,albo jeżeli stwierdzone objawy wskazują nachoroby, które nie mają wpływu na ogólnystan zdrowia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwapnienie gleby

  Pozbawienie gleby związków wapnia w wyniku ich pobrania przez rośliny i wymycia przez wody opadowe,któremu sprzyja zakwaszenie powodowanestosowaniem nawozów mineralnych. Zakwaszeniepowodowane jest również przez kwasyorg. i nieorg. w glebie oraz kwaśne deszcze.

  W pierwszej fazie o.g. następuje wymycie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogławianie

  1. odcinanie od niewyoranychkorzeni buraków cukrowych główek razem zliśćmi.

  2. obcinanie wierzchołków roślin wcelu wstrzymania ich wzrostu i przyspieszenia owocowania (np. pomidorów) lub odwrotnie,w celu wstrzymania ich rozwoju generatywnegoi owocowania (np. tytoniu).

  3. usuwaniemęskich kwiatostanów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odleżenie się roli

  Powolne osiadanie warstwyornej po orce mające na celu uzyskanie korzystniejszychwłaściwości roli. Proces tenpolega na mech. osiadaniu agregatów glebowychi zagęszczaniu tekstury roli. Jednocześnieprzebiegające procesy biol.-fiz.-chem.zmieniają układy koloidalne i nadają roli stansprawności. W czasie suszy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsadek

  Źrebak w wieku od odsadzenia dokońca roku kalendarzowego. Odsadzanie źrebiątnajczęściej przeprowadza się w 6. mies.życia.

  O ile jednak jest to możliwe, należyźrebięta przetrzymać przy matkach dłużej.Odsadzanie jest przykre zarówno dla źrebaka,jak i dla klaczy. Najlepiej odłączyć klacz odźrebaka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana samokończąca

  O. rośliny strączkowej (bobiku, grochu, łubinu) o zredukowanych rozgałęzieniach bocznych. O.s. są niższe odtradycyjnych, odporniejsze na wyleganie,wcześniej i równomierniej dojrzewające, ale podatniejsze na choroby grzybowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt

Do góry