Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Opas

  1. obfite żywienie zwierząt (przeżuwaczy) w celu uzyskania żywca rzeźnego.

  O.zwierząt może być:

  1) ekstensywny, oparty naobjętościowych paszach gospodarskich z małymudziałem pasz treściwych;

  2) intensywny,oparty na paszach gospodarskich i treściwychpodawanych w pomieszczeniu;

  3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres międzyciążowy

  Liczba dni między kolejnymiciążami (między porodem a dniemponownego zapłodnienia). U krów jego wielkośćrzutuje bezpośrednio na dł. okresu międzywycieleniowego,a także na dł. laktacji iwydajność mleka. Za optymalny o.m. dla krów przyjmuje się 70–100 dni, natomiast jakostandardowy 80 dni (ta wielkość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwrotka

  Wczesnojesienna orka płytka lub średnia, przykrywająca obornik, poprzedzona podorywką i poprzedzająca orkę przedzimową.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogrodnictwo

  Dział produkcji roślinnej obejmujący uprawę i hodowlę roślin owocowych (sadownictwo), warzywnych (warzywnictwo) i ozdobnych (kwiaciarstwo).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odymianie

  1. wytwarzanie dymów i mgiełnad uprawami (np. drzew owocowych) chroniącychrośliny przed przymrozkami.

  2. zwalczanieszkodników w zamkniętym pomieszczeniu,np. w szklarni, przez spalanie preparatuwydzielającego z dymem subst. trujące.

  3. poddawanie pszczół działaniu dymu z podkurzacza,mające na celu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oko polędwicy

  Pow. poprzecznego przekrojumięśnia najdłuższego grzbietu określana przyocenie mięsności tuszy wieprzowej. Poporzecznym przecięciu półtuszy na wys. ostatniegożebra o.p. występuje wyraźnie jako niecowydłużony okrąg położony w okolicypolędwicy (schabu).

  Wielkość o.p. uważa sięza miernik...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odziedziczalność

  Stopień wpływu zmiennościzałożeń dziedzicznych danej cechy na uzewnętrznienie się zmienności w fenotypie. O.jest jednym z najważniejszych parametrów występujących w zastosowaniach genetyki w hodowli zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsednienie

  Nagniecenie skóry i tkanki podskórnej (odparzenie) na grzbiecie pod siodłem,powstałe w wyniku nieprawidłowego siodłania lub wadliwego dosiadu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okólnik

  Ogrodzony teren na wolnym powietrzu,usytuowany w miejscu najdogodniejszymdla gospodarstwa (niekoniecznie przy budynku),na którym przebywają zwierzęta. Przy braku pastwiska pozwala zwierzętom, zwł.młodzieży, uniknąć stałego przebywania w budynkach. W zimie może służyć zwierzętomza miejsce spaceru. Zob...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogier

  Samiec rozpłodowy konia domowego.Wyróżnia się o.:

  1) czołowe, kryjące w stadninachkoni i będące własnością Stada Ogierów;

  2) punktowe, wysyłane w sezonie kopulacyjnym ze Stada Ogierów do punktu kopulacyjnego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt

Do góry