Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Optymalna wilgotność uprawowa

  Wilg. gleby,przy której element roboczy narzędzia czymaszyny uprawowej napotyka na najmniejsze opory gleby, a efekt jego działania jest najlepszy.Na glebach ciężkich mieści się ona wwąskich granicach wilg., a na lekkich – w szerokich.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osmykiwanie

  Nieprawidłowy sposób dojuręcznego polegający na przesuwaniu palca wskazującego i kciuka wzdłuż strzyka, odzatoki mlekonośnej do ujścia kanału strzykowego.Dojenie tym sposobem wymaga zmoczeniapalców (najczęściej robi się to mlekiem)lub natłuszczenie strzyka, wskutek czegopozyskiwane mleko nie jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalny termin siewu

  Termin siewu korzystnypod względem termicznym, wilg. glebyoraz długości dnia, zapewniający dobre wschody i wysokie plonowanie roślin. Zboża ozime zasiane w o.t. powinny osiągnąć fazękrzewienia w warunkach normalnych przed nadejściem zimy, a rzepak ozimy wytwarza jesienią krępą rozetę liściową i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostew

  Wbijana w ziemię żerdź z promienistymiodgałęzieniami sporządzona z drzewa iglastego do układania siana w celu jego wysuszenia.O. używana jest w okolicach górskich.Zob. też rogal.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalny termin zbioru

  Najkorzystniejszy termin zbioru po osiągnięciu dojrzałości rośliny,zapewniający uzyskanie maksymalnego plonu o największej wartości technol. i minimalizującyjego straty. Np. u zbóż przypada onna fazę dojrzałości pełnej, u rzepaku na fazę dojrzałości techn., a u okopowych po...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osutka gryczana

  Uczulenie zwierząt przebywającychna słońcu po zjedzeniu gryki (zielonki,siana, ziarna). Objawami o.g. są: wysypkana skórze części twarzowej, uszach iszyi, drgawki oraz niepokój. W ciężkich przypadkach może nastąpić śmierć zwierzęcia.Choroba ta ma ostry przebieg u zwierząt ojasnej skórze. W razie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oporność

  Cecha gatunkowa owadów określającastopień tolerancji organizmu na działaniesubst. toksycznej. O. owadów na insektycydmoże się zmieniać (rosnąć) w wyniku wielokrotnego z nim kontaktu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres międzywycieleniowy

  Liczba dni międzydwoma kolejnymi wycieleniami, bezuwzględnienia liczby zabiegów inseminacyjnychlub kryć. Przyjmuje się, iż dla długościo.m. 365–375 dni płodność krowy lub całegostada (obory) oceniana jest jako bardzo dobra,dla przedziału 376–400 – płodność dobra,401–440 dni – płodność słaba i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opaski chwytne

  Pułapki w postaci falistejtektury zakładane dookoła pnia drzew owocowychw celu wyłapania szkodników schodzącychpo pniu na zimowanie. O.ch. stosuje sięprzeciwko gąsienicom owocówki jabłkóweczkii śliwkóweczki oraz chrząszczom kwieciakajabłkowca. Zakłada się je w drugiej połowie czerwca, a zdejmuje w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres wegetacji

  Okres wzrostu i rozwoju roślin,obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny. Dł.o.w. zależy od gatunku rośliny (a nawet ododmiany), warunków klim., nawożenia itp.Wys. temp. i brak wody oraz brak azotu skracająo.w., a niska temp. i nadmiar opadów lub silne nawożenie azotowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt

Do góry