Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Paleopedologia

  Nauka o glebach ukształtowanych w różnych od dzisiejszych warunkachklimatyczno-roślinnych (w tym o glebach kopalnych)oraz o reliktowych cechach gleb współczesnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otręby

  Produkt uboczny uzyskany po zmieleniuziarna i odsianiu mąki, wykorzystywany jako pasza treściwa lub dodawany do potraw ubogich w błonnik.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opylanie

  Równomierne pokrywanie pow.chronionych roślin lub gleby sproszkowanymi środkami ochrony roślin w celu zwalczeniaagrofagów. Proszek nanoszony jest za pomocą różnego rodzaju opylaczy wytwarzających chmurę pyłu, która osiada na chronionej pow.Zaletą o. jest szybkość wykonania zabiegu iniezależność od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osyp zimowy

  Martwe pszczoły, kawałki zasklepków,kryształki cukru, łuseczki woskowe,a niekiedy grudki pyłku i jaja, spadające nadno ula z kłębu zimowego. Wielkość o.z. zależyod zdrowotności i siły rodziny, ilości zapasów,ocieplenia ula i warunków atmosf.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizmy modyfikowane genetycznie (ang. genetically modified organisms – GMO)

  Organizmy,poddane procesowi inżynierii genet.w taki sposób, w którym wykorzystanie materiaługenet. nie zdarza się w przyrodzie w wynikurozmnażania lub naturalnej rekombinacji.Modyfikowane genetycznie rośliny charakteryzująsię większą odpornością na herbicydy,owady i szkodniki, a także mają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opryskiwacz

  Aparat lub maszyna do opryskiwaniaroślin lub pow. gleby pestycydami wcelu zwalczenia agrofagów. Produkowane sąo. ręczne, plecakowe, taczkowe, ciągnikoweprzyczepiane lub zawieszane, a także montowanena samolotach i śmigłowcach.

  Pod względem rozpylenia cieczy rozróżnia się o.:ciśnieniowe, ciśnieniowe z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczkowanie

  1. uszlachetnianie materiałusiewnego, np. buraków cukrowych, sałaty,polegające na powlekaniu go powłoką zawierającąśrodki ochrony roślin, nawozy, mikroorganizmy(gł. bakterie Rhizobium – w przypadkuroślin motylkowych), bioregulatory iwierzchni lakier.

  O. potrzebne jest również doujednolicenia wielkości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orka

  Zabieg uprawowy odwracający wykonywany pługami lemieszowymi lub talerzowymi, mający na celu odwrócenie i pokruszenie uprawianej warstwy roli. Ze względu nagłęb. o. dzieli się na:

  1) płytką, wykonywanądo głęb. 15 cm; jest to najczęściej podorywka;

  2) średnią, wykonywaną na głęb. 15–25 cm;jest to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /3 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opryskiwanie

  Pokrywanie pow. chronionych roślin lub gleby rozpyloną na krople cieczą użytkową, sporządzoną z odpowiedniej ilościpestycydu i wody, a także nanoszenie ciekłychnawozów dolistnych na rośliny. O., jako zabiegochrony roślin, wykonuje się najczęściejw celu zapobieżenia występowania lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osmoza

  Dyfuzja składnika z roztworu o większym potencjale chem. do roztworu o mniejszym potencjale chem. przez błonę półprzepuszczalną.O. odgrywa ważną rolę w gospodarce wodnej rośliny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt

Do góry