Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Palmeta

  Typ płaskiej korony drzewa owocowego,formowanej zwykle przy ścianie budynkulub w sadzie w uprawie szpalerowejprzy drutach. Konary korony rozchodzą siędłoniasto ze szczytu pnia lub też odchodzą parami z przewodnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ox

  W gleboznawstwie, akumulacja półtoratlenków.W poziomach scementowanych stosuje się do poziomu B z orsztynem, rudą łąkowąitp., np. Box.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałeczki nawozowe

  Nawóz wieloskładnikowyw postaci pałeczek wsadzanych do ziemi donawożenia roślin doniczkowych. P.n. mogązawierać także dodatek insektycydu lub fungicydu.P. należy wcisnąć całkowicie w glebęmiędzy roślinę a ścianę doniczki. Jedna p.n.wystarcza na ok. 2 mies. Rośliny podlewać normalnie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oziębiacz, schładzacz

  Urządzenie do szybkiego schładzania świeżo udojonego mleka.Mleko ochładza się w celu zahamowania rozwojudrobnoustrojów i zabezpieczenia przedkwaśnieniem. Wyróżnia się następujące typyo.:

  1) basenowe, w których konwie z mlekiemzanurza się w basenie;

  2) bańkowe, z ruramischładzającymi zanurzonymi w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otręt

  Zaraźliwa, zwalczana z urzędu chorobakrycia bydła i koni, na tle wirusowym, objawiającasię występowaniem na błonach śluzowychnarządów płciowych kolejno: zaczerwienień,gruzełków, pęcherzyków wypełnionych płynem, a następnie płytkich owrzodzeńpokrywających się strupami. O. przenosi sięgł. przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (PIOŚ)

  Organ kontroli przestrzegania przepisówo ochronie środowiska oraz badania stanuśrodowiska, podległy ministrowi środowiska.Gł. zadania PIOŚ:

  1) kontrola przestrzeganiaprzepisów o ochronie środowiska i racjonalnymużytkowaniu zasobów przyrody;

  2) kontrolaprzestrzegania decyzji ustalających...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oznakowanie produktów

  Oznaczenie produktów żywnościowych przeznaczonych nasprzedaż w opakowaniach jednostkowych popodpisaniu umowy o korzystaniu ze znakuStowarzyszenia EKOLAND.

  Zgodnie z obowiązującymw Polsce Rozporządzeniem MinistraRolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zdnia 15 lipca 1994 r. w sprawie znakowaniaśrodków spoż...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otulina

  Izolacyjna strefa leśna lub innejzwartej zieleni otaczająca obszary miejskie i tereny chronione (parki narodowe, rezerwatyprzyrody, parki krajobrazowe) i chroniąca je przed zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi napływającymi z dużych odległości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  P

  W gleboznawstwie, poziom rozluźniony,wzruszony przez orkę lub inny zabieg uprawowy spulchniający. Stosuje się do poziomów znajdujących się przy pow. gleby, np. Ap.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owczarnia

  Budynek przeznaczony do chowuowiec. Ze względu na układ funkcjonalny budynków dla owiec wyróżnia się: o. uniwersalne,wychowalnie jarek i tryczków, tuczarnie jagniąt, porodówki (kotelnie), odpajalnie jagniąt,budynki dla tryków (tryczniki), dojarnie,szopy pastwiskowe.

  Niezależnie od kierunku użytkowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt

Do góry