Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  pH

  Ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych.pH jest miarą odczynu gleby, czylistężenia jonów wodorowych w roztworze glebowym.Roztwór glebowy ma odczyn kwaśnyprzy pH poniżej 6,6, obojętny przy pH 6,6–7,2i zasadowy przy pH powyżej 7,2.

  Do roślin dodatnio reagujących na odczyn zasadowynależy np...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piasek

  W gleboznawstwie, frakcja granulometryczna o średnicy cząstek 1,0–0,1 mm. Wyróżnia się p. drobny (0,25–0,1 mm), p. średni (0,5–0,25 mm) i p. gruby (1,0–0,5 mm).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piaskowanie

  Pokrywanie pow. gleby torfowejwarstwą piasku grub. 5–10 cm, w celu polepszenia ich właściwości. Zastosowanie p. nasfilcowanych trawnikach, po uprzedniej wertykulacjilub aeracji, przynosi efekty w postaci pojawienia się nowych korzeni, rozłogów i pędów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piąstkowanie

  Jedyny prawidłowy sposób doju ręcznego polegający na kolejnym zaciskaniu palców, od zatoki mlekonośnej do końcastrzyka, z jednoczesnym wyciskaniem mlekaznajdującego się w zatoce strzykowej. Dój tym sposobem powinien być przeprowadzanyszybko i energicznie.

  Dłoń powinna wykonywać 50–80 ucisków na minutę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielnik

  Jedno- lub dwukołowe narzędzie do uprawy międzyrzędowej, zwł. w ogrodnictwie, poruszane ręcznie energicznymi pchnięciami do przodu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęd wzmacniający

  P. pozostawiany podczascięcia na pniu lub na końcu gałązki, dostarczający asymilatów i podtrzymujący dopływwznoszącego się soku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedometr

  Przyrząd rejestrujący liczbę kroków wykonanych przez zwierzę w określonym czasie. P. wykorzystywany jest przy wykrywaniurui u samic, które cechuje wzmożona ruchliwość.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedon (gr. pédon - gleba)

  Najmniejsza, jednorodna pod względem genet. obj. gleby, wystarczająca do określenia zespołu jej elementów składowych i właściwości. W praktyceprzyjmuje się, że jest to graniastosłup o wys.równej miąższości gleby, którego wierzchniapłaszczyzna wynosi od 1 do kilku m2. W odróżnieniuod profilu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pehametr

  Przyrząd do oznaczania pH przez pomiar siły elektromotorycznej odpowiedniego ogniwa, najczęściej zbudowanego z elektrody szklanej i elektrody kalomelowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pelosole, gleby inicjalne ilaste

  Typ gleb wpoczątkowej fazie rozwoju wytworzonych zezwięzłych skał macierzystych gliniastych lub ilastych. Budowa profilu: AC–C.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt

Do góry