Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Poletko

  Określona pow. pola przeznaczona pod uprawę danego gatunku roślin w celach doświadczalnych i traktowana przy obliczaniu wyników jako jednostka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porowatość gleby

  Suma przestworów zajętych przez powietrze i wodę przypadająca na jednostkę obj. gleby. Wyróżnia się p.:

  1) ogólną,definiowaną jako stosunek obj. wszystkichporów do całkowitej obj. gleby;

  2) niekapilarną(aeracyjną), jako suma porów o średnicypowyżej 30 μ;

  3) kapilarną, jako udział porówo średnicy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polifoska

  Przedsiewny nawóz kompleksowy trójskładnikowy (N,P,K) z grupy amofosek. P.produkowana jest jako:

  1) p. jesienna (8% N,24% P2O5, 24% K2O), stosowana jesienią podoziminy;

  2) p. wiosenna (17–17–17 lub 19–19–19), stosowana wiosną pod rośliny jare.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porzeczkoagrest

  Mieszaniec międzygatunkowy uzyskany w wyniku krzyżowania porzeczki i agrestu. Łatwy w uprawie. Charakteryzuje się silnym wzrostem i dużą odpornością na mączniaka. Owoce są dwukrotnie większe od jagód porzeczki czarnej, bardzo smaczne i deserowe. Zob. też malinojeżyna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poliploidyzacja

  Spontaniczne lub sztucznie indukowane przejście komórek lub osobnika ze stanu haploidalnego lub diploidalnego wstan poliploidalny. P. stosowana jest w hodowli roślin do otrzymywania nowych odmian.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogłębiacz

  Dodatkowy element roboczy pługa,montowany za korpusem płużnym, służący do spulchniania warstwy podornej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogłowie

  Ogół zwierząt jednego rodzaju, gatunku,rasy, płci lub wieku, występujących wdanym okresie na określonym terenie. Liczba zwierząt wyrażana jest w sztukach fiz. (efektywnych,rzeczywistych, statystycznych),określających liczbę zwierząt fiz. w określonym czasie lub średni ich stan w analizowanym okresie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podorywka

  Orka płytka rozpoczynająca zespółuprawek pożniwnych, wykonywana latem bezpośrednio po zbiorze roślin. P. może być wykonana pługiem podorywkowym, kultywatorem podorywkowym lub broną talerzową.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poidło samoczynne

  Urządzenie automatyczne w budynku inwentarskim, połączone z wodociągiem, umożliwiające zwierzętom dowolne pobieranie wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podpoziom

  W gleboznawstwie, część poziomuw profilu glebowym, wyróżniająca się barwą, konsystencją, składem chem. itp. odpozostałej masy poziomu. P. oznacza się dodającpo symbolu poziomu gł. liczby arabskie wciągłej sekwencji, wykazujące różnice cech i właściwości poziomów, które mogą być obserwowane w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt

Do góry