Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Postęp hodowlany

  Doskonalenie cech genet.organizmów żywych w kierunku podniesieniawydajności i jakości produkcji rolniczej. P.h.,stanowiący część składową postępu rolniczego,jest jedną z najistotniejszych sił napędowychrozwoju rolnictwa. W odróżnieniu od in.sposobów intensyfikacji rolniczej ma on charakterekol.

  1...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /2 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski Klub Ekologiczny (PKE)

  Niezależna,ogólnokrajowa, pozarządowa organizacja ekol., powołana w Krakowie w 1980 roku.Klub zrzesza osoby fiz. i prawne zainteresowane ochroną i kształtowaniem środowiska przyr. i kulturowego człowieka zgodnie z zasadamiekorozwoju. Organizacja powstała zinicjatywy ludzi dobrej woli, pracowników nauki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pole

  1. obszar ziemi przeznaczony pod uprawęroślin, najczęściej obsiany jedną rośliną,np. żytem, kukurydzą.

  2. sekcja brony zębowejsporządzona z płaskowników, do których przykręcone są stal. zęby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poślad

  Ziarno zbóż lub nasiona innych roślinniedostatecznie wykształcone albo uszkodzone przez szkodniki, lub w czasie młocki, używane przeważnie jako pasza. Za p. gruboziarnistychodmian pszenicy i jęczmienia uważa się ziarno,które w procesie czyszczenia przechodzi przez sito o szer. oczek 2,2 mm, a odmian...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie Towarzystwo Rolnictwa Ekologicznego (PTRE)

  Niezależna organizacja z siedzibąw Lublinie przeprowadzająca kontrolę gospodarstwekol. w celu wystawienia im certyfikatu (zaświadczenia) będącego warunkiem uzyskania atestu ekologicznego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pole intensywnej produkcji pasz

  Pow. gruntuornego, na której uzyskuje się w jednymroku co najmniej dwa plony zielonej masy, np.międzyplon ozimy + mieszanka zbożowostrączkowana zieloną masę + międzyplonścierniskowy. Takie pole umożliwia zmniejszeniepow. paszowej przypadającej na jedną sztukę dużą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośpiechy

  1. niektóre osobniki roślin dwuletnich (buraków, marchwi), które już w pierwszym roku uprawy wypuszczają pędy kwiatowe,przez co obniżają wartość użytkową zbieranych korzeni.

  2. → krótkopędy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Populacja

  Zespół osobników roślinnych lubzwierzęcych jednego gatunku występujący w określonym środowisku i wzajemnie na siebie oddziałujący.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pole wypadające

  P. zajęte przez roślinę wieloletnią,np. lucernę, wyłączone z płodozmianu na okres jej użytkowania. P.w. umożliwia uprawę roślin wieloletnich na dowolnym areale oraz regulowanie liczby lat użytkowania wzależności od poziomu plonowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porastanie

  Kiełkowanie ziarniaków w kłosach zboża na pniu, zboża w sztygach lub wilgotnego ziarna podczas przechowywania. Dotyczy to również innych roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt

Do góry