Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Powierzchnia asymilacyjna

  Sumaryczna pow. organów rośliny biorąca udział w fotosyntezie.U większości roślin stanowi ją przede wszystkim pow. liści; mniejsze znaczenie ma pow. zielonych części łodyg, ogonkówliściowych, kwiatów i owoców. Wielkość p.a.i jej trwałość jest jednym z najważniejszychczynników produktywności...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia paszowa

  Areał użytków rolnych przeznaczony pod uprawę roślin pastewnych.W skład p.p. wchodzą zatem zarówno grunty orne użytkowane pod uprawę roślin pastewnych, jak i trwałe użytki zielone. Wyróżniasię następujące rodzaje p.p.:

  1) główną,obejmującą areał trwałych użytków zielonych oraz będący pod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia właściwa gleby

  Sumaryczna pow. cząstek zawartych w 1 gramie masy gleby.W miarę wzrastania stopnia rozdrobnienia określonej masy gleby, zwiększa się wybitniejej p.w.

  Zależy ona od kształtu cząstek wchodzących w skład fazy stałej oraz od zawartości i jakości związków próchnicznych. Jest ona najmniejsza w przypadku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednia

  Odm. wszczepiona między podkładkęa część szlachetną w celu usunięcia nieodpowiedniego zrastania się podkładki i zraza. Np. p. odmiany Bera Hardy stosuje sięu odmian grusz źle zrastających się z pigwą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia żywieniowa, powierzchnia wyżywieniowa

  Ilość użytków rolnych wyrażona w ha w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Dla Polski p.ż. w roku 1960 wynosiła 0,68, aw 1990 – 0,48.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potorfie

  Wyrobisko po eksploatacji torfu wrazz glebą zdegradowaną bezpośrednio i pośrednio przez eksploatację. P. stanowią jedną zform degradacji środowiska, wymagającego rekultywacji techn. (melioracji wodnych) wcelu łąkowego i rybackiego zagospodarowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnie ekologicznej kompensacji

  Pow. nie traktowane pestycydami. Są to najczęściej miedze, rowy, zagajniki itp., gdzieorganizmy pożyteczne mogą zimować, znajdowaćpokarm, rozmnażać się, a potem przechodzić na pola uprawne i zwalczać szkodniki.Zob. też remiza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potraw, otawa

  Drugi (lub dalszy) pokos łąki,przypadający na początek jesieni, o plonie zreguły niższym od pierwszego pokosu, lecz o większej wartości paszowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powtarzalność

  Podobieństwo między kolejnymi wydajnościami u tego samego osobnikaw zakresie jakiejś cechy powtarzalnej, np.laktacji, wydajności wełny, nieśności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby nawozowe

  Ilość skł. pok., jaką należyzastosować na danym polu, aby uprawiana roślina mogła wydać maksymalny, możliwy do uzyskania, plon. P.n. określane są na podstawie wymagań pokarmowych roślin, zasobności gleby, współczynników wykorzystania nawozów, zdolności roślin do przyswajania skł. pok. z gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt

Do góry