Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Prawo maksimum

  Prawo nawozowe sformułowane przez Voisina: nadmiar subst. przyswajalnej w glebie ogranicza skutecznośćdziałania innych subst. i w następstwie powodujeobniżkę plonów oraz zmniejszenie ichwartości biol.

  P.m. zastosowane do jednegoskł. pok. (np. fosforu) natychmiast wywołujedziałanie prawa minimum w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Półenklawa gruntowa

  Obszar gruntów ookreślonym charakterze użytkowania lub władania,otoczony z trzech stron gruntami o innym charakterze użytkowania lub władania.Zob. też enklawa gruntowa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparaty biodynamiczne

  Odpowiednio spreparowane produkty pochodzenia roślinnego,zwierzęcego i miner. wykorzystywane wrolnictwie biodynamicznym do opryskiwaniagleby i roślin oraz przy tworzeniu kompostów.Należy tu np. preparat z krowieńca, krzemionkowy,z krwawnika, z rumianku, z pokrzywy, z mniszka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo minimum

  Sformułowane w 1841 r.przez J. Liebiga podstawowe prawo fizjol. żywienia roślin: niedostatek jednego czynnikaw środowisku rozwoju rośliny ograniczadziałanie innych czynników i w następstwiepowoduje obniżkę plonów. Jeżeli np. zastosujemywysokie nawożenie NPK a nie zapewnimydostatecznej ilości wody, to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ppm (ang. parts per million)

  Jednostka oznaczająca jedną milionową część, np. 7 ppm od1 kg wynosi 7 mg. Jednostka ta służy do wyrażeniailości związków chem. (np. pestycydów,metali ciężkich, nitrozoamin) w pożywieniu,roślinach, zwierzętach, wodzie, glebie lubpowietrzu, a także do określania LC50 i LD50.Np. dopuszczalna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziom glebowy

  Miner., org. lub org.-miner.część profilu glebowego, w przybliżeniu równoległado pow. gleby, odróżniająca się od p.sąsiednich stosunkowo jednorodną barwą,konsystencją, uziarnieniem, składem chem.,ilością i jakością materii org. i innymi właściwościami.

  Właściwości te mogą być rozpoznawanei...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /4 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziom powierzchniowy, epipedon

  P., który wytworzył się w powierzchniowej warstwie gleby, charakteryzujący się ciemnym zabarwieniemdzięki zawartości materii organicznej.Zawiera on silnie zwietrzały materiał,niekiedy mocno przemyty. P.p. mogą byćprzykryte cienką warstwą świeżych aluwiów,osadów eolicznych lub innych. Jednakże...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozostałość pestycydu

  Ilość subst. aktywnej preparatu pestycydowego, wyrażona w mg/kglub ppm, znajdująca się w produktach roln. i żywności przeznaczonych do spożycia. Wprzypadku przekroczenia ustalonych norm, tzw. tolerancji, mówi się o skażeniu pestycydami.Zob. też dopuszczalne dzienne pobranie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożniwne spalanie słomy

  Najprostszy, ale i najgorszy sposób zagospodarowania s. pozostawionejna polu na ścierniskach. Pomijającniebezpieczeństwo pożarów, p.s.s. powodujeszkody ekol. (np. niszczenie pożytecznej fauny),zanieczyszcza atmosferę szkodliwymidymami i gazami oraz rakotwórczymi tlenkamiazotu. Pozostające w popiele sole...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożytek pszczeli

  Zasób występujących wprzyrodzie surowców pochodzenia roślinnego,wykorzystywanych przez pszczoły jako pokarmoraz służących im do wytwarzania miodu i pierzgi. P.p. stanowią: pyłek kwiatowy,nektar, spadź, a czasem in. soki roślinne. Rozróżnia się p. pyłkowy, nektarowy i spadziowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt

Do góry