Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Preparowanie materiału siewnego

  Poddawanie materiału siewnego zabiegom mech. wcelu zmniejszenia liczby nasion w owocostaniei uzyskania materiału siewnego jednokiełkowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo nadwyżek mniej niż proporcjonalnych

  Prawidłowość, wg której w miaręwprowadzania do gleby wzrastających dawek jakiegoś skł. pok. plony zwiększają się w coraz mniejszym stopniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prasa

  Maszyna do prasowania materiałów objętościowych suchych, np. słomy, siana.Rozróżnia się p. z tłokiem czołowym, prasującew komorze prostej, z tłokiem wahadłowym, prasujące w komorze krzywoliniowej i prasyzwijające. W zależności od stopnia prasowania p. mogą być:

  1) o niskim stopniu zgniotu (50–80...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo zwracania glebie utraconych składników pokarmowych

  Prawidłowość, wg której dla utrzymania żyzności gleby konieczne jest zwracanie jej wszelkich subst. przyswajalnych,które pobrały rośliny, lub które stałysię nieobecne na skutek stosowanych rozmaitych zabiegów agrot.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prasa zbierająca

  Maszyna do zbierania słomylub siana z wałów oraz jednoczesnego prasowania podebranego materiału i wiązania go w bele.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Precypitat, dwufosfat

  Nawóz fosforowy zawierający 13,2% P w postaci fosforanuwapniowego dwuzasadowego CaHPO4 · 2H2O,który nie rozpuszcza się w wodzie, jest natomiast rozpuszczalny w 2% kwasie cytrynowym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prasa zwijająca

  Maszyna do zbierania słomy lub siana z wałów i jednoczesnego prasowania podebranego materiału w zwijki kształtu cylindrycznego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preliminarz pasz

  Tabelaryczne zestawienie zapotrzebowania na wszystkie pasze w gospodarstwiedla poszczególnych gatunków zwierzątw określonym czasie, najczęściej rocznym.Przed przystąpieniem do układania p.,należy ustalić ilość sztuk fiz. zwierząt, którebędą żywione w ciągu roku, jak również dawki pokarmowe dla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pratotechnika

  Zespół racjonalnie stosowanych zabiegów przy uprawie, pielęgnowaniu i użytkowaniu łąk i pastwisk, w celu stworzenia korzystnych warunków dla wzrostu i rozwoju runi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Premiksy

  Specjalne dodatki paszowe zawierające subst. biol. czynne, takie jak wit., enzymy,sole miner., syntetyczne aminokwasy egzogenne(m.in. lizynę, metioninę, treoninę),antybiotyki, a także dodatki zapachowe, środkizakwaszające, przeciwgrzybicowe, stymulatorywzrostu, subst. smakowe, środki uspokajającei...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt

Do góry