Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Prognozowanie

  W ochronie roślin ustalanie terminu pojawu i liczebności populacji agrofagóworaz przewidywanie ich rozprzestrzenianiageograficznego. Celem p. jest określenieoptymalnych warunków zwalczania szkodnikówi chorób oraz przekazywanie tych informacjiosobom i instytucjom, wykonującymzabiegi ochrony roślin. P. i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protekcja

  Ochrona naturalnych wrogów szkodników polegająca na stwarzaniu im korzystnychwarunków bytowania, umożliwianiuim żerowania i rozwoju oraz nieniszczeniu ichwskutek zabiegów agrot. P. sprzyjają takiezabiegi, jak: pozostawianie na brzegach pólzakrzaczeń jako remiz dla entomofagów, zakładanieskrzynek lęgowych dla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces glebotwórczy

  Całokształt zjawisk fiz.,chem. i biol. zachodzących w powierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, w wyniku których kształtują się gleby. P.g. przebiegającew określonych warunkach klim. i określonychutworach macierzystych oraz pod wpływemokreślonej szaty roślinnej doprowadzają doukształtowania się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcyjność gleby, produktywność gleby

  Zdolność gleby do wytwarzania biomasy w jednostce czasu, na jednostkę pow. lub obj.gleby. P.g. uwarunkowana jest żyznością gleby,jej położeniem i agroklimatem, a kształtowana przez zabiegi agrot., jak nawożenie, nawadnianie. Podniesienie p.g. jest możliwe poprzez poprawę właściwości gleby fiz.,chem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Probier

  Próbnik używany do wykrywania ruiu klaczy. Klacze obskakiwane przez p. odłącza się i doprowadza do wybranego reproduktora.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Probiotyki

  Pojedyncze lub mieszane kultury żywych mikroorganizmów, które podawane zwierzętom wywierają na ich organizm korzystnywpływ na wzrost i rozwój, zapewniającwłaściwą równowagę mikroflory zasiedlającejorganizm. P. zapewniają lepsze trawieniei optymalne wykorzystanie paszy.

  Preparaty probiotyczne dzielą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procent cielności

  Liczba zacieleń w grupiekrów unasiennianych lub krytych naturalnie wciągu jednego roku w procentach, bezuwzględniania liczby wykonanych zabiegówlub pokryć. Za bardzo dobrą płodność ocenioną p.c. uznaję się, gdy w stadzie wskaźnik tenwynosi powyżej 80%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces bielicowania, bielicowanie

  Przemieszczanie się (ługowanie) związków zasadowychw głąb profilu glebowego wraz zprzesiąkającą wodą. W rezultacie tego procesupod warstwą próchniczną powstaje przejaśniony(o barwie popiołu) poziom eluwialny (wymywania),pozbawiony żelaza i związkówzasadowych, pod nim zaś poziom iluwialny(wmywania)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces glebowy

  Zmiany zachodzące w uformowanej glebie pod wpływem czynników glebotwórczych. Do p.g. należą: bilans i dynamika wody, powietrza, ciepła, roztworu glebowego i skł. pok., oraz dynamika właściwości biol., fiz. i morf. gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prewencja

  Okres w ciągu którego ludziei zwierzęta nie powinni stykać się z roślinami,na których stosowano środki ochrony roślin, oraz przebywać wśród roślin i w obiektach,gdzie stosowano te środki. W czasie p.nie wolno też dopuścić do oblotu roślin przez pszczoły (p. dla pszczół). P. określana jest w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt

Do góry