Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Próba wysiewu, dawniej próba kręcona

  Nastawianie siewnika na żądaną ilość wysiewu.W tym celu opuszcza się rynienki i skierowuje się do nich wysiewane nasiona. Przyrządywysiewające napędza się pokręcającpodniesionym kołem jezdnym lub specjalnąkorbą.

  Przed rozpoczęciem p.w. należy wykonaćkilka obrotów korbą, aby napełnić...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pryszczyca

  Choroba zakaźna i zaraźliwa przeżuwaczy i świń na tle wirusowym, objawiającasię występowaniem licznych wypełnionychpłynem surowiczym pęcherzyków na śluzawicyi błonie śluzowej jamy ustnej (ślinotok),oraz niekiedy na wymieniu i w szparze racicowej.P. jest chorobą zwalczaną z urzędu.Zwalczanie p...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próbnik

  Samiec o dużej aktywności płciowej z podwiązanym fartuchem na brzuchu używany do wyszukiwania w stadzie samic w rui.Przeznaczony do tego celu samiec – zwykle miernej wartości hod. – musi mieć predyspozycjedo wykrywania rui u samic. P. pozwala zaoszczędzić siły intensywnie eksploatowanemu reproduktorowi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przecieracz

  Maszyna do rozdrabniania sieczkii okopowych na miazgę, której konsystencja zależy od wilg. surowca.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próbowanie

  Stwierdzanie, czy samica jest wokresie rui i jakie jest natężenie popędu płciowego.P. przeprowadza się za pomocą próbnika.U koni p. przeprowadza się przy drewnianejbarierze, za którą wprowadza się próbowaną klacz.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowokator

  Buhaj spełniający funkcję fantomu przy pobieraniu nasienia do sztucznej pochwyod buhaja dawcy. P. powinien być dokładnieumyty, osuszony, a następnie jego zadodkażony roztworem dezynfekcyjnym i ponownieosuszony. Tak przygotowany p. zabezpieczaprzed niebezpieczeństwem zakażeniaprącia, a w konsekwencji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba alizarolowa

  Określanie pH mleka na podstawie zmiany barwy dodanego odczynnika chem., jakim jest alizarol, wraz ze zmianąkwasowości środowiska, do którego jest dodany.Zarówno mleko zasadowe, jak i nadkwaszone jest eliminowane ze skupu. Zob. też próba reduktazowa i próba Whiteside'a.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba reduktazowa

  Ocena jakości mikrobiol.mleka, polegająca na zmianie zabarwieniabarwnika, np. błękitu metylenowego, co związanejest z jego redukcją. Za pomocą p.r. możnawykryć ok. 90% drobnoustrojów znajdującychsię w mleku – gł. bakterie kwaszące mlekoi bakterie z grupy coli, informujące o stanie sanitarnym mleka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcyjność roślin, produktywność roślin

  Intensywność gromadzenia przez rośliny energii w postaci biomasy, wyrażana w jednostkachmasy na jednostkę pow. w jednostce czasu. Wyróżnia się p.r.:

  1) potencjalną zdolnośćroślin do wytwarzania ogólnej biomasy wwarunkach optymalnych;

  2) rzeczywistą –zdolność roślin do wytwarzania ogólnej biomasyw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profil glebowy

  Pionowy przekrój gleby pozwalającyna określenie i opis jej cech morf.,na którym widać układ poziomo ułożonychwarstw, tzw. poziomów genetycznych. Poziomy te stanowią najważniejszą cechę rozpoznawczą,odzwierciedlającą etap rozwoju gleby.

  Na podstawie budowy p. wyróżnia się p.g.:

  1) wykształcone...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /862

  praca w formacie txt

Do góry