Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ograniczenia wynikające z definicji choroby opartej na opisie objawów

  Konwencja objawowa ma jednak oczywiste wady. Największą z tych wad jest to, że odwrócenie zasady, że występowanie choroby jest definiowane przez jej objawy prowadzi do nieprawdziwego stwierdzenia, że brak objawów dowodzi braku choroby. Oddają to powszechne porzekadła, że „najczęściej umierają ludzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ pomiarowy i wielkości mierzone

  Nowoczesna diagnostyka kliniczna w ogromnej większości korzysta z badań laboratoryjnych o charakterze ilościowym. Wynik badania stanowi stężenie określonej substancji wyrażone w jednostkach masy (gramy, mole) na jednostkę objętości (litr, decylitr, mililitr). W niewielkim zakresie laboratorium chemii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /6 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie laboratoryjne jako źródło informacji niezależnej od subiektywnych odczuć pacjenta

  Już w połowie ubiegłego stulecia zwrócono uwagę na znaczenie mikroskopowego badania krwi dla rozpoznania niedokrwistości, czy też na znaczenie chemicznego badania moczu dla wykrywaniu choroby nerek (manifestującej się obecnością białka w moczu i charakterystycznych tworów widocznych w badaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /4 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność jako cecha układów pomiarowych w chemii klinicznej

  Wykonanie badania laboratoryjnego zawsze jest związane z pewnym błędem, co powoduje, że wyniki kilkukrotnych pomiarów stężenia określonej substancji w tej samej próbce różnią się między sobą. Wśród przyczyn zmienności wymieniamy błędy związanie z pomiarem (błędy analityczne) i błędy związane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narządowa definicja choroby

  Kres konwencji objawowej jako kanonu nauczania (i uprawiania) medycyny nadszedł w latach 50. Przyczyniło się do tego powszechne stosowanie antybiotyków, sulfonamidów i skutecznych leków przeciwgruźliczych, które ograniczając zachorowalność i wymieralność na choroby infekcyjne umożliwiły ujawnienie się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie matrycy analitycznej

  Oznaczane substancje najczęściej są zawarte w mieszaninach z innymi substancjami, zwykle oddziałującymi na ich formę występowania (np. przez tworzenie połączeń kompleksowych), oraz często przeszkadzających przy ich oznaczaniu (problem swoistości analitycznej). Występujący w badanej próbce oryginalny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemia kliniczna: pole działania i rola w praktyce medycznej

  Przez blisko ISO lat tradycyjny kanon wykształcenia lekarza obejmował umiejętność wykonywania różnych tzw. „badań dodatkowych", na które między innymi składały się „odczyny chemiczne”, np. na obecność białka lub cukru w moczu. Wyniki takich testów, wyrażane najczęściej w kategoriach „test dodatni”...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /6 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego

  Staw biodrowy należy do najbardziej eksploatowanych stawów nośnych i pełni bardzo ważną rolę w procesie utrzymania równowagi całego łańcucha biokinetycznego. Wszelkie jego dysfunkcje prowadzą do zaburzeń funkcji statyczno-dynamicznej narządu ruchu. Dlatego bardzo ważnym problemem jest leczenie zmian...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /8 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usprawnianie po zaprotezowaniu pacjenta

  Po zaprotezowaniu następuje nauka chodzenia w protezach. Osoba po odjęciu jednej kończyny dolnej nakłada protezę w pozycji siedzącej lub stojącej. Przy obustronnej amputacji udowej pacjent nakłada protezy w pozycji leżącej na plecach lub siedzącej na krześle. Osoby po jednostronnej amputacji poniżej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /4 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie doznań i bólów fantomowych u pacjentów po amputacji kończyny dolnej

  Doznania fantomowe są to wszystkie niebole-sne odczucia odnoszące się do amputowanej kończyny (np. zmęczenie, łaskotanie, swędzenie). Bóle fantomowe są doznaniem bólowym odnoszącym się do obszaru brakującej kończyny; należy je odróżnić od bólu nocyceptywnego powstającego w kikucie. Oba te zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /5 112

  praca w formacie txt

Do góry