Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Punkt trwałego więdnięcia

  Wilg. gleby, przyktórej większość gatunków roślin więdnienieodwracalnie (pF=4,2). Wilg. t.w. jest tymwiększa, im więcej drobnych cząstek i próchnicyzawiera gleba. Wilg. ta, wyrażonaw % suchej masy gleby, kształtuje się następująco:piasek – 0,5–1,5%, piasek gliniasty –1,5–4,0%, glina piaszczysta...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyoranie

  Przykrycie obornika, nawozu zielonego, słomy, gnojowicy itp. skibami zaoranejroli. Głęb. p. zależy od rodzaju gleby;na glebach lekkich i średnio zwięzłych niepowinna przekraczać 15–20 cm, a na ciężkich 10–15 cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pustodój

  Czas działania aparatu udojowego nastrzyki nie wypełnione mlekiem. Występuje wówczas oddziaływanie wys. podciśnienia wkubku udojowym na pusty kanał strzykowy.Jałowe dojenie może spowodować uszkodzenietkanki wymienia, czego następstwem sąjego schorzenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrząd tnący

  Zespół roboczy kosiarek,żniwiarek, wiązałek, kombajnów zbożowych i sieczkarni polowych, służący do ścinania roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewapnowanie

  Zastosowanie nadmiernych dawek wapna, powodujące gwałtowny wzrostpH, do wartości powyżej 7,2. W wyniku p.wiele skł. pok. (żelazo, mangan, miedź, cynk)staje się niedostępna dla roślin, następuje spadekpobierania boru i spadek przyswajalnościfosforu. W glebach przewapnowanych zakłóconejest pobieranie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pył

  Frakcja granulometryczna o średnicy cząstek od 0,1 do 0,01 mm lub 0,02 mm. W zależności od metody analizy wyróżnia się p.:

  1) drobny – od 0,05 do 0,01 mm lub 0,02 mm;

  2) gruby – 0,1–0,05 mm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrząd wysiewający

  Najważniejszy zespół roboczy siewnika, służący do wygarniania materiału siewnego do przewodów nasiennych (siewniki ze skrzynią nasienną) lub wrzucania wprost do bruzdki redlicznej (siewniki punktowe).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewodnia

  Odporna na mróz lub choroby,szczepiona na podkładce odm., z której wyprowadza się pień drzewa owocowego (jabłoni, czasem gruszy). Jako p. stosuje się odmianyjabłoni odporne na mróz, np. Antonówkę,Hibernal, Oliwkę Inflancką lub Beforest. Odmianętaką okulizuje się na podkładce wpierwszym roku szkółki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystrzyki

  Strzyki dodatkowe występujące ztyłu wymienia przy strzykach właściwych. P.,utrudniające dój mech., należą do wad dyskwalifikujących,wykluczających wpisywanie zwierząt do ksiąg. Zob. też międzystrzyki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przezimowanie

  Stan roślin ozimych i wieloletnichw okresie wiosennym. P. można ocenićszacunkowo. Ocena taka polega na procentowymokreśleniu udziału obumarłych roślin: p.bardzo dobre – 0%, dobre – 10%, zadowalające– 25%, złe – 50%, bardzo złe – 80%, klęskowe– 100%. Zob. też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt

Do góry