Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rekultywacja gruntów

  Zespół zabiegów techn., agrot., chem. i biol. mających nacelu przywrócenie terenom zdewastowanym izdegradowanym możliwości ich gosp. użytkowania.

  R. dzieli się na techn., chem. i biol.R. techn. (podstawowa) polega na: ukształtowaniurzeźby terenu, uregulowaniu stosunkówwodnych, odtworzeniu gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relizer

  Zbiornik na mleko na końcu rurociągumlecznego, składający się z dwóch komór:odbieralnika i dozownika. Mleko z rurociągudopływa ciągłym strumieniem do odbieralnika,który rytmicznie, w takt pulsacji specjalnegopulsatora, przekazuje je do dozownika,opróżniającego się w tym tempie. R. ulokowanyjest poza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Remediacja

  Proces leczniczy w zakresiezdrowia ludzi i zwierząt, dotyczący elementulub całokształtu środowiska (zdegradowanego) na określonym terenie, a także maszyn i systemów technicznych. Zob. też bioremediacja,fitoremediacja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejonizacja przyrodnicza

  Przestrzenne ujęcieprzydatności obszarów o różnym układzie warunków glebowo-klim. do uprawy poszczególnychroślin lub użytkowania zwierząt gospodarskich.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Remiza

  Niewielki teren w polu lub słabo podszytym lesie, obsadzony roślinnością zielną idrzewiastą, która ze względu na silne ugałęzienie,zdolność krzewienia się oraz obfitą produkcję owoców i nasion zapewnia zwierzętomdobre warunki bytowania. R. dostarcza ssakom i ptakom osłony, pokarmu oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rasa

  Grupa osobników w obrębie jednego gatunku odznaczająca się pewnymi mniej lubwięcej stałymi, dziedzicznie przekazywanymicechami, różniącymi je od innych organizmów tego samego gatunku. W zootechnice za r.uważa się grupę zwierząt tego samego gatunku,która spełnia następujące warunki:

  1) powstaław...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulówka

  Zabieg agromelioracyjny polegający na przebudowie profilu glebowego dogłęb. 40–60 cm z przemieszczeniem poziomów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Razówka

  1. orka średnia lub płytka łączącafunkcje podorywki i orki siewnej. Pod roślinyozime i plony wtóre wykonywana najczęściejz przedpłużkiem jako średnia, pod międzyplonyścierniskowe – jako płytka.

  2. krowa pierwiastka,która została wybrakowana ze stada(skierowana na ubój) z powodu niskiej wydajnościpo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reinseminacja

  Powtórne unasiennienie stosowane w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zapłodnienia samicy z przedłużającą sięrują. R. należy wykonać nasieniem tego samego samca, którym unasienniono pierwszy razw ciągu tej samej rui. Zob. też unasiennianie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Re

  W gleboznawstwie, poziom reliktowy. Stosuje się do poziomów starszej genezy znajdujących się w zasięgu współczesnych procesów glebotwórczych, np. Bvre.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt

Do góry