Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Resztki pożniwne

  Nadziemne i podziemne pozostałości po zbiorze uprawianej rośliny lub po jej spasieniu. Ilość r.p. zależy od gatunku roślin. Najwięcej r.p. pozostaje po koniczynieczerwonej i lucernie siewnej wysianych wmieszankach z trawami, a najmniej po okopowych,lnie i konopiach. Wynika to z ciągłego odnawiania się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Remont stada

  Uzupełnianie stada podstawowego zwierząt gospodarskich uszczuplonego wskutek usunięcia pewnej liczby osobników wtrakcie selekcji lub wskutek padnięcia. Ilośćmłodzieży niezbędnej na r.s. zależy od dł.okresu użytkowania sztuk dorosłych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renaturalizacja

  Przywracanie naturalnych cech składnikom środowiska, zmienionym wwyniku działalności człowieka, np. torfowiskom,osuszonym bagnom lub krajobrazom.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rendement wełny

  Stosunek masy czystego włókna (ilość czystej subst. wełnianej, którąmożna otrzymać po wypraniu runa) do wydajnościstrzyżnej (ilość wełny zestrzyżona w jejstanie naturalnym z jednej owcy) w procentach,przy zawartości 17% wody i ok. 1%tłuszczu. R.w. zależy od ilości tłuszczopotu,zanieczyszczeń...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Repartycja

  Procentowe lub ilościowe określenie udziału poszczególnych odmian w zaopatrzeniu rolnictwa w materiał siewny w zależności od potrzeb oraz istniejących możliwości dostawy nasion.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Repelenty

  Subst. chem. odstraszające owady(przenoszące groźne choroby, jak malaria,tyfus), ptaki (gawrony, wrony, kawki) lub ssaki(dziki, sarny, zające, jelenie)w uprawach polowychi sadach.

  Są to preparaty nietoksycznelub wykazujące małą toksyczność dla zwierzątstałocieplnych i człowieka. R. w formie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reprodukcja

  1. rozmnażanie (roślin).

  2. odnawianie stada, określane przez porównaniestanów zwierząt na początek i koniec roku(okresu). Wyróżnia się r.:

  1) prostą, utrzymującąliczebność stada podstawowego bezzmian;

  2) rozszerzoną, zapewniającą sukcesywnywzrost liczebności stada podstawowego;

  3) zwężoną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejonizacja upraw

  Proces celowego rozmieszczenia kierunków produkcji roślinnej nadanym terytorium wg kryteriów przyr. (gleba,agroklimat, rzeźba terenu, stosunki wodne) i ekonomiczno-społecznych (struktura agrarna,zaludnienie wsi, lokalizacja przemysłu rolnegoi in. rynków zbytu, warunki komunikacji),celem zachowania walorów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekater, docinacz

  Zespół roboczy silosokombajnówi sieczkarń polowych służący do powtórnego rozdrabniania sieczki uzyskanejwskutek działania podstawowego mechanizmu rozdrabniającego sieczkarni. R. stosuje sięprzy zbiorze roślin wysokołodygowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekondycjonowanie

  Zabieg mający na celupozbycie się nadmiaru cukrów w bulwachziemniaka, przeznaczonych na frytki, chipsyitp. Polega on na pobudzeniu procesów życiowych bulw, umieszczając je w temp. 14–16 °C przez okres 2–3 tyg.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt

Do góry