Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rodowód

  Zestawienie przodków danego zwierzęcia wraz z danymi o ich wartości hod., spisanychw pewnym porządku. R. powinienzawierać takie informacje o przodkach, jak:stopień przekazywania cech na potomstwo,ocena ich wydajności, ocena osobników z liniibocznych (półsiostry, półbracia), przy czym wocenach tych powinny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retrogradacja (łac. retrogradus - kroczący wstecz)

  1. unieruchamianie w glebie związków nawozowych, w wyniku czego stają sięone coraz trudniej rozpuszczalne, praktycznienie dostępne dla roślin, co może być przyczynąniskich plonów. Procesy unieruchamiania powodują,że jony np. fosforu i potasu są w glebiemało ruchliwe i nie są wymywane w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo ekologiczne, ekorolnictwo, rolnictwo biologiczne, rolnictwo organiczne

  (ang. organic agriculture,niem. ökologischer Landbau), kierunek r. oparty na zasadzie wykorzystywanianaturalnych zasobów energii,kierowaniu procesami produkcyjnymi zgodniez prawami natury, ograniczaniu ingerencjiczłowieka w ekosystem oraz chroniący żyznośćgleby i naturalne środowisko.

  Zasadyr.e...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj gleby

  Jednostka podziału gleb określana na podstawie genezy i właściwości skałymacierzystej, z której wytworzyła się gleba,np. gleba wytworzona z gliny zwałowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewersja

  Całkowity lub częściowy powrót mutanta do fenotypu pierwotnego (dzikiego)dzięki mechanizmom genet., takim jak mutacjawsteczna lub mutacja supresowa, albo teżdzięki mechanizmom niegenet., takim jak oddziaływaniezmienionego środowiska.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rogal

  Wbijana w ziemię żerdź z naprzemianlegle przymocowanymi poprzeczkami doukładania siana w celu jego wysuszenia. R.używany jest w okolicach górskich. Zob. też ostew.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rędziny

  Typ gleb wapniowcowych wytworzonych ze zwietrzeliny skał węglanowych (wapienie,margle, dolomity, opoki) lub siarczanowych(gipsy) o zasadniczej budowie profilu:ACca–Cca–R. R. odznaczają się odczynemalkalicznym oraz znacznym udziałem w materialeglebowym połączeń próchniczno-wapniowych.Wymagają do uprawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola

  Wierzchnia warstwa gleby (ok. 0–30 cm),na którą działają narzędzia i maszyny uprawowe. Stąd określenie uprawa roli jest właściwszeniż uprawa gleby. Warstwa r. jestzazwyczaj znacznie płytsza od warstwy gleby iczęsto obejmuje tylko wierzchni poziompróchniczny, lub nawet tylko jego część...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rigosole

  Typ gleb kulturoziemnych typologicznie przeobrażonych wskutek zabiegówagromelioracyjnych, takich jak regulówka,głęboka uprawa mech. lub wprowadzenie obcegomateriału do profilu glebowego. Zabiegite w sposób istotny zmieniły właściwościmorf. i biofizykochem. wyjściowego profilugleby. Pierwotne następstwo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo

  Jedna z podstawowych dziedzin gospodarki człowieka, której celem jest uzyskiwanie produktów roślinnych i zwierzęcychw wyniku uprawy i hodowli roślin oraz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt

Do góry