Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rolnictwo konwencjonalne, r. tradycyjne

  R.oparte na ogólnie przyjętych zasadach agro- izootechniki, wykorzystujące nowocz. środkiprodukcji pochodzenia biol., chem., mech. i elektronicznego. W dążeniu do maksymalizacjidochodu upraszcza się wiele procesów produkcyjnych.R.k. wywołuje szereg negatywnych zjawisk:

  1) spadek żyzności gleby;

  2) wzrost...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina ozima, ozimina

  R. jednoroczna wysiewana jesienią, przechodząca jarowizację wokresie zimy, i zbierana w roku następnym,np. jęczmień ozimy, pszenica ozima, żytoozime, pszenżyto ozime, wyka ozima, rzepak ozimy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo precyzyjne

  Gospodarowanie wspomagane komputerowo, oparte gł. na gromadzeniu danych o przestrzennym zróżnicowaniuplonów w obrębie pola. Rejestracja wielkościplonu w miejscu pola o dokładnie określonychwspółrzędnych odbywa się w kombajnie zbożowymwyposażonym w miernik plonów orazw oparciu o satelitarny referencyjny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina pułapkowa

  R. uprawiana w celu biol.zwalczania szkodników, np. facelia ograniczająca występowanie mątwika burakowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo zachowawcze

  R. zrównoważone (ang. sustainable agriculture), zasada wykorzystania zasobów ziemi, która nie niszczy ichnaturalnych źródeł, lecz pozwala na ciągłezaspokajanie podstawowych potrzeb kolejnychpokoleń producentów i konsumentów; takirozwój r.z. polega na harmonijnej realizacjicelów produkcyjnych, ekol. i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina uprawna

  R. uprawy polowej z przeznaczeniem na pokarm, paszę, materiał siewny,cele przemysłowe lub na zielony nawóz.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszenie

  Poddawanie słomy roślin włóknistych (lnu, konopi) obróbce wstępnej, polegającejna moczeniu lub rozściełaniu słomy napolu w celu oddzielenia włókna od części zdrewniałych łodygi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo ekstensywne

  System produkcji roln. w gospodarstwach rezygnujących z nawożenia mineralnego i pestycydów. Uzyskiwane wyniki produkcyjne są z reguły niskie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina wskaźnikowa

  1. r. o wąskiej amplitudzie ekol., charakteryzująca dany element siedliska, np. szczaw polny wskazujący na zakwaszenie gleby.

  2. w fitofenologii, r. określającatermin pojawu poszczególnego stadiumrozwojowego szkodnika, np. kwitnienie bzuczarnego, kasztanowca zwyczajnego i jaśminowcawonnego wskazuje na masowy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślina jara

  R. jednoroczna wysiewana wiosną,wydająca owoce w tym samym roku, np.jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare,owies, kukurydza, łubiny, grochy, fasola, bobik,słonecznik.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt

Do góry