Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Roztrząsacz obornika, rozrzutnik obornika

  Maszyna do rozwożenia, rozdrabniania i równomiernego rozrzucania obornika na polu. Jest to najczęściej jedno- lub dwuosiowa przyczepa z przenośnikiem podłogowym, wyposażona w tylnej części w urządzenie rozdrabniające i rozrzucające obornik.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch maneżowy

  Ruch zwierząt po obwodzie koła, podczas którego zwierzę stopniowozmniejsza średnicę koła, kręcąc się ostateczniew miejscu aż do upadku. R.m. występuje przyschorzeniach ośrodkowego układu nerwowego,np. przy kołowaciźnie u owiec.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roztwór glebowy

  Krążąca w glebie woda, wktórej są rozpuszczone sole różnych związków miner. i org. stanowiących pokarm dla roślin. Zob. też woda glebowa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy nutacyjne

  W botanice, ruchy kołującelub wahadłowe, powodowane nierównomiernymwzrostem poszczególnych części organu,np. r.n. wąsów czepnych szukających podpory.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój

  Proces prowadzący do wykształcanianowych rodzajów tkanek, narządów, jak równieżjakościowych zmian w treści komórek.

  R. obejmuje wzrost i różnicowanie komórekoraz ich starzenie się i zamieranie. Np. komórkinaczyń czy cewek u roślin muszą zamrzeć,żeby mogły wydajnie przewodzić wodę. Uroślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpylenie roli

  Zniszczenie struktury roli polegające na rozbiciu agregatów glebowychna najdrobniejsze cząstki, wskutek zbyt intensywnych zabiegów uprawowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rudawiec, orsztyn

  Twarda, rdzawa i żelazista warstwa gleby, utrudniająca przesiąkanie wody i hamująca rozwój korzeni. R. tworzą się w procesach eluwialno-iluwialnych, które największą aktywność wykazują w glebach bielicowych,murszowatych i niektórych czarnych ziemiach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równiarka polowa

  Narzędzie do uprawy uzupełniającej lub specjalnej do wyrównywania pól uprawnych, którego zespołem roboczym jest zgarniak lub lemiesz ustawiany pod różnym kątem w stosunku do kierunku jazdy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozsada

  Młode rośliny (gł. warzywne iozdobne) otrzymane z siewu w inspekcie,szklarni lub na rozsadniku przeznaczone do sadzenia na miejsca stałe (pod szkłem lub w gruncie).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równoważnik nawozowy

  Wartość określająca działanie nawozowe danego skł. pok. zawartegow nawozie org. w porównaniu z tym samymskładnikiem zawartym w nawozach mineralnych.Jeśli np. wartość ta dla azotu gnojowicywynosi 60, oznacza to, że 100 kg skł.pok. gnojowicy odpowiada działaniu 60 kgazotu zastosowanego w nawozach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt

Do góry