Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Samolot rolniczy

  Samolot o dużej zwrotności do wykonywania zabiegów agrolotniczych (siew, nawożenie, ochrona roślin). Wyposażony jest w aparaturę do wysiewu subst. sypkich lub do opryskiwania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rząd

  Jednostka systematyczna w obrębie działu,obejmująca gleby o podobnym kierunku rozwoju. Poszczególne rzędy mogą obejmowaćgleby różniące się morfologicznie, ale zbliżone do siebie pod względem ekol. Np. w dziale gleb napływowych wyróżnia się dwa rzędy: gleby aluwialne i gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sad

  Plantacja drzew i krzewów owocowych,dostarczająca jadalnych owoców. Wyróżniasię s. ekstensywne – mało produktywne składającesię z drzew wysokopiennych, między którymi uprawia się rośliny roln. oraz s. intensywne– starannie pielęgnowane i nawożone, składające się z drzew niskopiennych, gęsto...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sadzenie

  Umieszczanie w przygotowanej roli,na odpowiedniej głęb., bulw (np. ziemniaka), wysadków (np. buraka), cebul (np. tulipana) lub młodych roślin (np. rozsady tytoniu, drzewek).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sadzonka

  1. odcięty od rośliny jej organ wegetatywny (pęd, część pędu lub korzenia, liść lub jego część) przeznaczony do sadzenia.

  2.→ rozsada.

  3.→ wysadek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruja

  Okres wzmożonego popędu płciowego u samic niektórych ssaków występujący raz lubkilka razy w roku. Poza tą ogólną nazwą wpraktyce mówi się, że klacz grzeje się lub pali,krowa się latuje, locha się huka, maciorka(owca) grzeje się albo beka, albo parka, kozabeka się, suka i lisica ma cieczkę, grzeje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sadzonkowanie

  Rozmnażanie roślin za pomocą sadzonek polegające na pobraniu kawałków pędu lub korzeni ze zdrowych roślin i umieszczeniu ich w podłożu, w którym ukorzenią się,a następnie wydadzą pędy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Runo

  Okrywa wełnista owcy. R. może być:

  1) otwarte, zbudowane z luźno rozpadających się kosmków;

  2) zamknięte, zbudowane ze zwartych słupków;

  3) przejściowe, o strukturze pośredniej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saletrzak

  Nawóz azotowy granulowany stanowiący mieszaninę saletry amonowej i mielonego wapniaka; zawiera 25% N i 30% CaCO3.S. magnezowy jest mieszaniną saletry amonowej i dolomitu, zawierającą 2,4% Mg.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruszanie wegetacji

  Odrastanie żywych roślin wczesną wiosną objawiające się przyrastaniem świeżej, zielonej tkanki i pojawianiem nowych liści. Zob. też wegetacja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt

Do góry