Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Seksowanie

  Segregowanie piskląt wg płci. S.polega na ustaleniu obecności prącia w steku u samców lub jego brak u samic, przez oglądanierozchylonego steku lub badanie gruczołówrozrodczych za pomocą endoskopu (możliwośćuszkodzenia narządów wewn.).

  Zabieg ten łatwiej jest przeprowadzić u kacząt niż ukurcząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieczkarnia

  Maszyna do cięcia słomy lubzielonki na sieczkę. Pod względem kształtu zespołu tnącego s. można podzielić na:

  1) bębnowe– s. z elementami tnącymi w postacibębna, który tworzą tarcze i przymocowane do nich noże robocze; przeciwostrzem jest stalnicabędąca zakończeniem zespołu podającego;

  2)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selekcja

  1. w nasiennictwie, wybór osobnikówpożądanych lub usuwanie niepożądanych.Wyróżnia się s.:

  1) negatywną, polegającą nausuwaniu z łanu plantacji nasiennej osobnikówwyróżniających się niepożądanymi cechamieliminując je z dalszej hodowli lub z rozmnażania materiału siewnego; s.n. polega na niszczeniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieczkarnia zbierająca

  Maszyna ciągnikowa do zbierania podsuszonych pokosów, wałów roślin pastewnych, albo słomy po zbiorze kombajnem, z jednoczesnym cięciem na sieczkęi ładowaniem jej na przyczepę. Niektóre maszyny mogą także kosić rośliny pastewne przed ich zbiorem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarniak

  Rozrost kostny na dolnej zewn. stronie stawu skokowego konia. S. występuje najczęściejna wąskim i słabym stawie, co wpewnej mierze kompensuje jego słabość. Chociaż s. nie powoduje kulawizny, koni z tymschorzeniem nie powinno się użytkować whodowli, gł. ze względu na związaną z tym słabość stawu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samosiewy

  Rośliny wyrosłe z osypanych nasionroślin uprawnych. S. mogą zachwaszczać roślinę następczą. S. rzepaku w burakach cukrowych czy ziemniakach stanowią roślinność zachwaszczającą, niszczoną w czasie pielęgnacji łanu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sanki

  W anatomii, zewn. krawędzie ganaszy.U koni powinny być szeroko rozstawione, abytchawica w przestrzeni międzyszczękowejmogła swobodnie się mieścić i nie była uciskanaw czasie ganaszowania. U koni szybkichwymaga się, aby w najszerszym miejscu s.mieściła się pięść.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sanki sadownicze

  Przesuwny podest na płozach mogący pomieścić jedną lub dwie skrzynki. S.s. służą do zbioru owoców w sadach o stosunkowo niskich koronach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saprofagi

  Organizmy zwierzęce, np. nicienie,dżdżownice, odżywiające się szczątkami roślinnymi i zwierzęcymi, żyjące gł. w glebie i mule dennym zbiorników wodnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sapropel

  Muł denny starzejących się lub zanieczyszczonych zbiorników wodnych, o ciemnej od siarczków żelaza barwie, bogaty wsubst. org. rozkładane przez drobnoustroje.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt

Do góry