Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Siedlisko

  Zespół naturalnych i sztucznychczynników zewn. wywierających bezpośrednii pośredni wpływ na rośliny. Do czynnikównaturalnych należą: światło, temp., ogień, woda,powietrze, gleba, wys. n.p.m., rzeźba terenu,ekspozycja, skłon, chwasty, szkodniki,patogeny chorób.

  Czynnikiem sztucznym jest działalność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selektywność pestycydu

  Zdolność wybiórczego działania pestycydu tylko na niektóregatunki agrofagów, przy braku działania nainne gatunki. Przykładem jest pirymikarb,stosowany niemal wyłącznie przeciwko mszycom.S. jest niezbędną cechą roln. stosowaniap., zwł. herbicydów.

  Rozróżnia się herbicydy o szerokim zakresie działania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sączek, dren

  Rurka ceramiczna, rzadziej zinnego materiału, stosowana w melioracji do układania podziemnych przewodów odwadniających.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selerowatość korzeni

  Wytworzenie dużej liczby drobnych korzeni (u buraka cukrowego) w miejscu silnie zredukowanego korzenia głównego. Przyczyną tego zjawiska jest często podeszwa płużna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SC

  Symbol używany w nazwach pestycydówdla określenia koncentratów mających postać stężonej zawiesiny, która jest przeznaczona do rozcieńczenia w wodzie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Septorioza plew

  Grzybowa choroba zbóż porażająca plewy powodowana przez grzyb Stagonospora nodorum (dawniej Septoria nodorum).Obniżka plonu ziarna może wynosićnawet 50%. Zwalczanie s.p. polega na stosowaniufungicydów o działaniu układowym.

  Zabieg wykonuje się po zaobserwowaniu nabrzmienia pochwy liściowej tuż przed...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sedentacja

  Osadzanie się materiału powstałego na miejscu jego występowania, w formiemasy org. lub mineralnej. S. jest procesembiol. lub chem. i może zachodzić również podwodą, w wyniku czego powstaje detrytus. Process. prowadzi do powstania gleb hydrogenicznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siano

  Rośliny zielone skoszone przed ukończeniem wzrostu i rozwoju, wysuszone do 15–17% wilg., co umożliwia przechowywanie ich w normalnych warunkach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sedymentacja

  Mech. osadzanie materiałuprzytransportowanego przez wodę i wiatr.Proces osadzania uzależniony jest od wielkościi ciężaru cząstek zawieszonych w wodzie,co powoduje rozsegregowanie powstającychna tej drodze utworów wg uziarnienia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siara

  Szaro-żółty, gęsty płyn o słono-gorzkim smaku i charakterystycznym zapachu wydzielanyprzez gruczoły mleczne samic ssaków wpierwszych dniach po porodzie. S. spełnia trzypodstawowe funkcje: odżywczą, ochronną(dzięki ciałom odpornościowym) i przeczyszczającą(usuwa smółkę).

  Wydzielina ta zawiera dużo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt

Do góry