Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sozotechnika

  Nauka o wykorzystaniu techniki w procesie ochrony i kształtowania środowiska.S. określa metody ochr. środ., zwł. utrzymania biocenozy w stanie możliwie nieskażonym.Posługuje się specjalistyczną aparaturą,która umożliwia systematyczną kontrolę stanu środowiska i sygnalizowanie sytuacji awaryjnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Solanina

  Silnie trujący alkaloid występujący w kiełkujących ziemniakach i ich jagodach,który powoduje silne zatrucia ludzi i zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzynia nasienna

  Pojemnik w siewniku na materiał siewny (wyposażony w mieszadło), z którego pobierane są nasiona do zespołów wysiewających.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sołonczaki

  Typ gleb słonych, w których profiludo głęb. 100 cm występuje poziom słony miąższości powyżej 15 cm, który zawiera powyżej 2% soli rozpuszczalnych w wodzie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzyniopaleta

  Skrzynia o ładowności 250–450 kg jabłek z dwoma otworami pod dnem umożliwiającymi transport i załadunek za pomocą podnośnika widłowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sołońce

  Typ gleb słonych sodowych, którewśród kationów wymiennych sód wysycakompleks sorpcyjny tych gleb w ponad 15%, a zawartość soli rozpuszczalnych jest na ogół mniejsza niż w sołonczakach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SL

  Symbol używany w nazwach pestycydów dla określenia koncentratów rozpuszczalnych, które przed użyciem należy rozcieńczyć wodą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład

  Wydzielona część pola przygotowanego do orki. W praktyce przy ustalaniu szer. s.bierze się gł. pod uwagę liczbę korpusówpłużnych, licząc po ok. 10 m na każdy korpus.Szer. s. powinna być zawsze wielokrotnością szer. roboczej pługa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sonda glebowa, zwięzłościomierz, penetrometr glebowy

  Przyrząd do oznaczania zwięzłości gleby. Zasadą działania s.g. jest pomiar siły, z jaką wbity zostaje do gleby metalowy stożek. Najczęściej są to urządzenia sprężynowe, uderzeniowe, hydrauliczne lub pneumatyczne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słabizny

  Boczne ściany brzucha leżące pomiędzy wyrostkami poprzecznymi kręgów lędźwiowych, guzami biodrowymi, ostatnimżebrem i pachwiną. Górna ich część u bydłanazywana jest dołem głodowym. S. powinnybyć pełne, niezapadnięte i łagodnie przechodzącew sąsiadujące z nimi części tułowia przy wypukłych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt

Do góry