Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SU

  Symbol używany w nazwach pestycydów dla określenia roztworów i zawiesin w postaci gotowej do stosowania za pomocą aparatury ultramałoobjętościowej (ULV).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strąkowiny

  Strąki roślin motylkowych po wymłóceniu, wykorzystywane niekiedy jako pasza. np. s. grochowe. S. są bardzo silnie zdrewniale i mają bardzo niską wartość pokarmową.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stępak

  Ciężki, zimnokrwisty koń pociągowy,używany w zaprzęgu do prac wymagających dużej siły, wykonywanych w wolnym tempie (w stępie).

  S., w przeciwieństwie do koni ras szlachetnych, mają ogólną budowę ciała ciężkąi masywną. Ich sylwetka jest przyziemna imieści się w prostokącie położonym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura gleby

  Rodzaj i sposób wzajemnego powiązania oraz przestrzenny układ agregatów glebowych. O s.g. decydują przede wszystkim koloidy glebowe i połączenia org.-miner. powstałegł. w wyniku oddziaływania organizmówglebowych, takich jak dżdżownice, mikroorganizmy. S.g. warunkuje aktywność biol. gleby i penetrację...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopień inbredu

  Natężenie kojarzeń krewniaczych w rodowodzie danego osobnika. Biol.skutki szczególnie długo stosowanego inbredu,są z reguły szkodliwe. Te niekorzystne efektyprzejawiają się najczęściej w obniżeniu płodnościi ogólnej żywotności oraz pogorszeniemcech takich jak: tempo wzrostu, masa ciała,mleczność u...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura gruzełkowata

  Korzystny stan gleby,kiedy poszczególne elementy fazy stałej tworzą różnej wielkości i różnego kształtu skupienia (gruzełki), zwane agregatami glebowymi,w specyficzny sposób połączone zesobą i ułożone w przestrzeni.

  Czynnikami decydującymi o tworzeniu się s.g. są: obecnośćkoloidów org. i miner...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek C:N

  Iloraz procentowej zawartości węgla org. i procentowej zawartości azotu, charakteryzujący jakość nawozów org. i wskazującyna stopień ich rozkładu. Zbyt szeroki stosunek C:N (60–100:1) nie jest korzystny,gdyż następuje wtedy uwstecznianie azotu poprzez jego zbiałczanie (sorpcja biol. azotu).

  Dlatego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek składników pokarmowych

  S.s.p. wcałej masie nawozów zastosowanych pod określone rośliny, korzystnie wpływający naich wzrost i rozwój, np. stosunek N:P:K dlażyta powinien kształtować się jak 1:0,8:1, a N:P:K:Mg dla buraka cukrowego powinien byćzbliżony do proporcji występujących w buraku,wynoszących odpowiednio...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek ziarna do słomy

  Iloraz plonu ziarnai plonu słomy. Dla żyta wynosi on 1:1,6–2,0, jęczmienia jarego 1:1,0–1,5 a kukurydzy1:1,7–2,0. Dawniej uważany był za wskaźnikstruktury plonu zbóż, ob. nie ma on znaczenia,gdyż przy zbiorze kombajnem straty słomy sąduże, a ponadto stosuje się antywylegacze.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stratyfikacja

  Przekładanie nasion, np. łubinu,marchwi, przed siewem warstwami wilgotnego piasku lub miału torfowego w temp. 1–10 °C, mające spowodować ich napęcznienie oraz szybsze i równomierniejsze wschody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt

Do góry