Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sz

  W gleboznawstwie, warstwa torfu szuwarowego torfowiska niskiego zbudowana przeważnie z trzcin. Stosuje się do poziomu gł. O,np. Otnisz.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepienie mostowe

  Wszczepianie zrazównad dużymi ranami w sposób podobny do kożuchówki,jednym końcem pod raną, a drugim nad nią. Sz.m. może być stosowane przy wypełnianiuluk w gałązkach owoconośnych nakonarze oraz przy ratowaniu drzew, zwł. owocowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szachownica gruntów

  Nieprawidłowy układ gruntów, polegający na rozrzuceniu na dużym obszarze działek wchodzących w skład jednego gospodarstwa pomiędzy działkami innych gospodarstw.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synantropizacja

  Proces zmian we florze i faunie pod wpływem antropopresji. Zmiany te polegają na ustępowaniu gat. wrażliwych napresję i zastępowaniu ich przez gat. występującew środowiskach stworzonych przez człowieka(miasta, wioski). Termin ten określarównież proces adaptacji gat. występującychpoprzednio w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepienie przez stosowanie

  Sposób sz. zapomocą pędu oddzielonego, stosowany wówczas,gdy podkładka i zraz mają bardzo zbliżoną średnicę. Taki sposób sz. stosuje się przysz. krzewów ozdobnych i owocowych, dla otrzymania pnia ziarnkowych drzew owocowych, przede wszystkim przy sz. winorośli na podkładkach odpornych na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szarłat (Amaranthus)

  1. roślina zielna z rodzinyszarłatowatych. Sz. szorstki (A. retroflexus)jest pospolitym chwastem w roślinachokopowych. Sz. zwisły (A. caudatus) jestuprawiany jako roślina ozdobna.

  2. nowa roślina(w Polsce od 1990 r.) znana w czasach prehistorycznych, gł. w Amer. Środkowej.Wyrasta do ponad 2 m. Ma duże...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surfaktanty [ang. surfactant = surf(ace)+ act(ive)+a(ge)nt]

  Rodzaj adiuwantów olejowych zmniejszających napięcie powierzchniowe wody i tym samym zwiększającychzdolność cieczy użytkowej do zwilżania opryskiwanychpow. (np. Adbios, Hyspray, Trend).S. umożliwiające wytworzenie emulsji wodnoolejowej,ułatwiają wnikanie herbicydu dokomórek roślinnych przez drobne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symbioza (gr. symbiôsis - współżycie)

  Stałe lub czasowe współżycie organizmów dwu różnych gatunków korzystne dla jednej (komensalizm) lub obu stron (mutualizm). S. polega najczęściejna wymianie pokarmów, wzajemnejochronie przed niebezpieczeństwem, a niekiedyna powiązaniu wspólnym metabolizmem.

  Przykładem jest s. roślin wyższych z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symptomatologia

  Nauka o objawach chorobowych.W ochronie roślin jest jednym zdziałów fitopatologii; łącznie z etiologią stanowi podstawę diagnostyki chorób roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synantropijne rośliny

  Rośliny wyrastające na terenach przekształconych i użytkowanych przez człowieka, na których roślinność pierwotna została zniszczona.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt

Do góry