Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Szczerbatość kłosów, przestrzelenie kłosów

  Brak części ziaren w kłosie. Sz.k. powstaje wskutek niezapłodnienia kwiatków albo uszkodzeń przez szkodniki, lub grad.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synchronizacja rui

  Prowokowanie rui w ustalonym z góry terminie u wszystkich samic jednocześnie, po uprzednim zadaniu im biol.czynnych subst. chem. o właściwościach gestagennych,tzn. blokujących wydzielanie hormonów gonadotropowych z przysadki mózgowej.Zaprzestanie podawania tego preparatupowoduje wystąpienie rui mniej więcej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepienie przez zbliżenie

  Sposób sz., gdzie zraz zbliża się do podkładki i przywiązuje doniej po wykonaniu sz., ale nie oddziela od rośliny matecznej; zraz oddziela się dopiero po zrośnięciu się komponentów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szarpacz słomy

  Dodatkowe urządzenie montowane na obudowie wytrząsacza kombajnu zbożowego, służące do rozdrabniania słomy przeznaczonej na przyoranie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synergetyk

  Związek chem. sam nie posiadającydużej aktywności biol., jednak dodany do preparatu wydatnie wzmacnia jego skuteczność. S. najczęściej dodawanymi do preparatów pestycydowych są m.in.: butoksylan, sezamina,safrol i sesamex.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczelina

  Wolna przestrzeń w glebie powstała po przejściu dłuta głębosza lub wskutek naturalnego spękania wysychającej gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synergizm

  Efekt działania jednego lub większej liczby środków ochrony roślin zastosowanychłącznie, który jest większy aniżeli sumadziałań poszczególnych środków zastosowanychoddzielnie. S. jest wykorzystywany włącznym stosowaniu agrochemikaliów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczep

  1. w szkółkarstwie, młode drzewko lub krzew otrzymane w wyniku zaszczepienia pędu odmiany szlachetnej, lub oczka na podkładce.

  2. w mikrobiologii, populacja drobnoustrojów otrzymana z rozmnożenia jednego osobnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sysak

  Młode zwierzęta pozostające przy matkachw wieku od urodzenia do odsadzenia. S.wszystkich gatunków zwierząt mogą zostać poturbowane przez obce dorosłe zwierzętatego samego lub innego gatunku. Wszystkimim grozi także niebezpieczeństwo ze strony niezabezpieczonych maszyn i narzędzi rolniczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepienie

  1. zakażanie nasion roślin motylkowych symbiotycznymi bakteriami brodawkowymi,wiążącymi azot z powietrza, mającena celu zwiększenie plonów roślin. Zabieg tenprzeprowadza się w wypadku siewu roślinmotylkowych na polu, na którym uprawia sięje po raz pierwszy po dłuższej przerwie. Zob.też nitragina...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /877

  praca w formacie txt

Do góry