Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sztuczne unasiennianie

  Wprowadzanie do dróg rodnych samicy będącej w rui wcześniej pobranego od samca i rozcieńczonego nasienia.Spermę pobiera się od samca przy użyciusztucznej pochwy lub rzadziej na drodze elektroejakulacji,u ptactwa zaś przez masaż podbrzuszai bocznych okolic kloaki.

  Przy pobieraniu nasienia za pomocą pochwy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściganie się

  Wada chodu koni, polegająca natym, że przednia część kopyta tylnego lub podkowy tylnej uderza o kopyto lub podkowę przednią. Zob. też strychowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka duża

  Zwierzę lub grupa zwierząt o masie ciała 500 kg. Podstawą do określenia sz.d. jest przeciętna masa jednej dorosłej krowy. Dla innych grup i gatunków zwierząt opracowano współczynniki przeliczeniowe,np. dla jałówek cielnych współczynnik ten wynosi 0,9 a dla lochy z prosiętami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściółka

  1. suchy i miękki materiał (słoma,torf, trociny itp.) podściełany na legowiskach zwierząt gospodarskich.

  2. materiał do ściółkowania gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka obornikowa

  Zwierzę lub grupa zwierząt produkujących rocznie 10 t przefermentowanego obornika (po odliczeniu 25% strat)lub 20 t gnojowicy. Odpowiada to 1 krowie omasie 500 kg, utrzymywanej przez cały rok woborze i otrzymującej 1,5 t słomy na ściółkę.Sz.o. pozwala na obliczenie ilości obornikaod sztuki fiz. różnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściółkowanie gleby

  Przykrywanie gleby słomą, trocinami, kompostem, liśćmi lub czarną folią w celu zmniejszenia parowania wody,niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy sprawności roli oraz zapobieżenia erozji.

  Ś.g. zapewnia uprawianym na niej roślinomlepsze warunki cieplne i wilg. oraz zapobiegazaskorupieniu się gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szor

  Rodzaj uprzęży szorowej składającej się z napierśnika, nagrzbietnika, podbrzusznika oraz natylnika i podogonia. Sz. używany jest w zaprzęgach reprezentacyjnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpat, włogacizna

  Narośl kostna powstała wskutek zapalenia okostnej na wewn. pow.dolnej części stawu skokowego konia, powodująca kulawiznę zmniejszającą się w miarę poruszania się zwierzęcia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkodniki

  Zwierzęta powodujące uszkodzenia roślin lub produktów pochodzenia roślinnego, rzadziej pochodzenia zwierzęcego, występujące niekiedy masowo i wtedy wyrządzające znaczne szkody. Sz. roślin pochodzą z 7 następujących gromad: nicieni (np. mątwiki,węgorki), pajęczaków (np. roztocze, przędziorki),wijów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuczna pochwa

  Przyrząd montowany w fantomie, do pobierania nasienia od samca.Nasienie pobrane do sz.p., po przebadaniu irozcieńczeniu, można przechowywać w staniepłynnym lub zamrożonym w tzw. bankachnasienia. Dzięki temu jeden ejakulat uzyskanyod cennego reproduktora może być wykorzystywanydo unasienniania większej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt

Do góry