Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Świadectwo fitosanitarne

  Dokument dotyczący stanu zdrowotności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, wystawiony przez urzędową organizację ochrony roślin państwa,z którego są one wywożone.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki ochrony roślin

  Subst. lub mieszaniny subst. oraz żywe organizmy, przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmamiszkodliwymi, niszczenia niepożądanych roślin,regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesówbiol. w roślinach uprawnych (z wyjątkiem służących wyłącznie do nawożenia), oraz do poprawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko

  Całokształt czynników fiz., chem.i biol. otaczających organizmy żywe i wywierających na nie swój wpływ, przy czym oddziaływanie to jest wzajemne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródplon

  W warzywnictwie, rodzaj międzyplonu uprawianego współrzędnie z plonem gł.w celu lepszego wykorzystania pola, np. rzodkiewka w ogórkach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śruta poekstrakcyjna

  Produkt uboczny przemysłu olejarskiego w postaci drobnych cząstek powstały w wyniku ekstrahowania oleju z nasion za pomocą rozpuszczalnika,wykorzystywany jako pasza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka żywieniowa

  Zwierzę lub grupa zwierząt o rocznym zapotrzebowaniu 3500 jednostek owsianych i 300 kg białka ogólnego strawnego. Przeliczeniowe sz.ż. stosuje sięprzy obliczaniu zapotrzebowania pasz.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śluzawica

  Część wargi górnej bydła i innych przeżuwaczy tworząca płytkę nosowo-wargową. U zwierząt zdrowych ś. jest wilgotna i zimna, natomiast sucha i gorąca wskazuje na stan chorobowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szukarek

  Tryk próbnik do wykrywania rui ugrzejących się maciorek. Są to tryki o mniejszej wartości użytkowej, lecz o dużej aktywności płciowej. Trykom tym zakłada się podbrzuchem fartuch, wskutek czego nie mogąone pokrywać się grzejących się maciorek. Mogą je natomiast szybko wyszukiwać w stadzie.Jeden sz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściernianka

  Zielona masa wsiewki (np. koniczyny czerwonej) razem ze ściernią, pozyskiwanana paszę po zbiorze rośliny ochronnej jesienią tego samego roku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścieżki przejazdowe, ścieżki technologiczne

  Nieobsiane rzędy roślin uprawnych umożliwiające wjeżdżanie w łan od początku do końcaokresu wegetacji w celu wykonania zabiegówochrony roślin lub nawożenia dolistnego. Ułatwiająone stosowanie agrochemikaliów po zwarciu łanu w dawkach dzielonych, cowpływa na wyższe plony i poprawę ich jakości.Po...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt

Do góry