Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Totipotencja

  Zdolność odtwarzania całej rośliny z pojedynczych komórek, wykorzystywana przy rozmnażaniu w kulturach tkankowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancja

  1. zdolność organizmu do utrzymywania wszystkich procesów metabolicznych na normalnym poziomie w warunkach działania czynnika stresowego, np. niskiej temp., wysokiej temp., suszy, czynników chem., zasolenia, pestycydów, szkodników i patogenów.

  Odporność organizmu na czynnikiszkodliwe, zdolność do ich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transpiracja

  Wydalanie wody w postaci pary przez rośliny lądowe. Proces ten będący źródłem siły ssącej korzeni, chroni rośliny przed przegrzaniem oraz przyczynia się do rozprowadzania soli mineralnych. W wypadku niedoboruwody roślina dąży do ograniczenia strat wody w procesie t. przez: zamykanieszparek, zmianę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasyna

  Nawóz fosforowy będący produktem odpadowym przy produkcji stali metodą Thomasa z rud zawierających fosfor. Powstający żużel jest drobno mielony. T. zawiera 14–20% P2O5. Ob. nie jest produkowana w kraju.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treser elektryczny

  Urządzenie w postaci metalowego pręta, zasilanego impulsami wysokiegonapięcia, który umieszcza się nadgrzbietami krów, zmuszające zwierzęta dooddawania kału lub moczu bezpośrednio dokanału, lub na korytarz gnojowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tężyczka pastwiskowa, hipomagnezemia

  Niezakaźna choroba bydła (rzadziej owiec) występująca w momencie nagłego przejścia zżywienia zimowego na wczesnowiosenne.Przyczyną t.p. jest raptowne zachwianie równowagiw składzie miner. krwi i innych płynachustrojowych wskutek spożywania młodejzielonki, co prowadzi do zmniejszenia apetytui...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test zasobności gleby

  Metoda określania ilości dostępnego dla roślin skł. pok. w glebie.Jego celem jest ustalenie optymalnej dawkinawozów. Wśród wielu istniejących testówglebowych wybiera się ten, który koreluje ze wskaźnikami roślinnymi takimi jak: pobranie danego składnika, zwyżkę plonu pod wpływem nawożenia itp. T.g...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tatuowanie

  Wykłuwanie w małżowinie usznej numerów identyfikacyjnych. Między ramiona tatuownicy wkłada się małżowinę uszną zwierzęciai mocno zaciska, aż skóra ucha zostanieprzecięta. Do powstałych ranek wciera sięspecjalną pastę. Następnie ucho dezynfekujesię. Po zagojeniu ucha, wytatuowany numer widoczny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technizacja rolnictwa

  Celowe wyposażanie rolnictwa w nowocz. środki produkcji, np.maszyny i narzędzia, urządzenia i instalacje,budynki, nawozy miner., środki ochrony roślin,oraz wprowadzanie racjonalnych metod i sposobów ich wykorzystania w procesie produkcji.Zob. też biologizacja rolnictwa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Temperament

  Zespół stałych cech psychicznych,które charakteryzują dynamikę emocjonalnego zachowania się zwierzęcia, m.in. należytu wymienić wrażliwość na bodźce, impulsywność,siłę i trwałość reakcji emocjonalnychoraz tempo przebiegu procesów psychicznych.Wszystkie te cechy zależą od wrodzonych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt

Do góry