Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tuberyzacja

  Zawiązywanie się bulw, np. u ziemniaka. T. u odmian bardzo wczesnych rozpoczyna się średnio po 40 dniach po posadzeniu,u wczesnych i średnio wczesnych – pook. 45 dniach, a u późnych – po 45–50 dniach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubój

  Uśmiercenie zwierzęcia w celach konsumpcyjnych.Wyróżnia się u.:

  1) gospodarczy– zabicie zwierzęcia gospodarskiego w celusprzedaży uzyskanego mięsa na rynku;

  2) zkonieczności – zabicie zwierzęcia, które uległonagłemu i ciężkiemu wypadkowi lub ciężkiej i szybko postępującej chorobie (np. wzdęcia)w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tucz

  Intensywne żywienie świń, drobiu i jagniątprzy jednoczesnym ograniczeniu ruchu,w celu uzyskania określonego żywca rzeźnego o odpowiedniej masie, jakości i ilości mięsa oraz tłuszczu. Zob. też opas.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugór czarny

  Pole, które od zbioru roślin jednego roku do zasiewu ozimin w następnym roku kalendarzowym jest uprawiane, ale nie obsiewane, gł. w celu zniszczenia agrofagów, także środkami chem.

  Odsłonięta gleba ulegaw tym czasie degradacji wskutek nasilenia sięerozji, ubytku subst. org. (degradacja...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tucz kompensacyjny

  Tucz polegający na ograniczeniu żywienia i przyrostów w początkowym okresie tuczu i forsownym żywieniu w drugim okresie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryjer

  Maszyna do sortowania ziarna na podstawie ich dł. Roboczą częścią t. jest obrotowy cylinder z wgłębieniami, które unoszą wyżej nasiona krótkie i wrzucają je do rynienki umocowanej wewnątrz cylindra.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugór herbicydowy

  Całoroczne utrzymywanie pow. gleby w sadzie intensywnym w międzyrzędziachi pod drzewami w stanie wolnym odokrywy roślinnej za pomocą herbicydów. Wu.h. nie gromadzi się próchnica, lecz brakuprawy mech. nie powoduje niszczenia strukturygleby i wpływa na wzrost jej nośności.

  Największą zaletą u.h. jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tusza

  Ciało ubitego zwierzęcia pozbawione zawartości jamy brzusznej i piersiowej oraz narządów moczopłciowych. T. może być z głową lub bez głowy, z nogami lub bez nóg, wzależności od gat. zwierzęcia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryk wazektomowany

  Tryk próbnik, u którego trzebienie przeprowadzono operacyjnie, polegające na przecięciu nasieniowodów i usunięciu najądrzy z zachowaniem jąder. Zabieg ten jest jednak kosztowny i rzadko stosowany.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typ gleby

  Podstawowa jednostka systematyczna obejmująca gleby o takim samym układzie gł. poziomów genet., zbliżonych właściwościach chem. i fizykochem., jednakowym rodzaju wietrzenia, przemieszczania się i osadzania składników oraz podobnym typie próchnicy – np. t.g. brunatnych właściwych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt

Do góry