Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Uprawa przeciwerozyjna

  Zabiegi agrot. stosowanena terenach falistych powstrzymujące lub osłabiające erozję gleby. Ograniczają one spływ i zmyw powierzchniowy, wzmagająretencję glebową, poprawiają odpornośćwierzchniej warstwy gleby na rozmywanie.Spełnienie tych zadań wymaga stosowaniaspecjalnych zabiegów uprawowych, przyczym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /3 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UL

  Symbol używany w nazwach pestycydówdla określenia roztworów lub zawiesin w postacigotowej do stosowania za pomocą aparaturyultramałoobjętościowej (ULV). Ta formaużytkowa jest wysoko skoncentrowanymroztworem (stężenie subst. czynnej powyżej 80%) stosowanym bez rozcieńczania lub zniewielkim dodatkiem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa roli

  Całokształt zabiegów wykonywanych narzędziami i maszynami uprawowymi w celu stworzenia uprawianym roślinomoptymalnych warunków wzrostu i rozwojuoraz podniesienia kultury roli. Podstawowym celem u.r. jest stworzenie optymalnych warunkóww środowisku glebowym do umieszczeniamateriału siewnego, jego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultraelementy

  Pierwiastki chem., jak rtęć,ołów, arsen, srebro, glin, złoto, wchodzące w skład organizmów żywych w ilościach śladowych (poniżej 1 ppm) i pełniące w nich niekiedyważne funkcje. W wyższych stężeniach są silnie toksyczne. Zob. też pierwiastki śladowe, mikroelementy, metale ciężkie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa roślin

  Całokształt zabiegów stosowanychw produkcji roślinnej, obejmującychzabiegi uprawowe, nawożenie, siew i sadzenie, pielęgnowanie i zbiór roślin oraz przechowywanie plonów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugór mechaniczny

  Utrzymywanie pow. glebyw sadzie w międzyrzędziach i pod drzewami w stanie wolnym od okrywy roślinnej za pomocąuprawy mech. Aby osiągnąć ten cel glebęnależy spulchniać gł. wiosną, gdyż konkurencjachwastów jest najbardziej niebezpiecznadla roślin sadowniczych. U.m. ma wielewad:

  1) ujemny wpływ na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzebienie, kastracja

  Zabieg polegający na pozbawieniu zwierzęcia zdolności rozrodczych. Przeprowadza się ją prawie wyłącznie u osobników męskich, które nie nadają się dohodowli. Jest więc ona połączona z pierwsząselekcją, chociaż ma zastosowanie i przy dalszychprzeglądach kwalifikacyjnych.

  T. może być bezkrwawe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typ użytkowy

  Zespół cech użytkowych i związanych z nim cech pokrojowych, decydujących o kierunku użytkowości. Podział na t.u.ma gł. na względzie cechy użytkowe. Cechy tenie są oderwane, ale bezpośrednio bądź pośrednio uwarunkowane przez szereg czynników morf., konstytucjonalnych i in. Jednymi z ważniejszych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tu

  W gleboznawstwie, warstwa torfu turzycowiskowego torfowiska niskiego zbudowana w przewadze z wysokich turzyc z domieszką trzciny. Stosuje się do poziomu gł. O, np. Otntu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubikwisty (łac. ubique - wszędzie)

  Rośliny i zwierzęta o szerokich granicach tolerancji warunków środowiska, przystosowane do występowania w różnych biotopach całej kuli ziemskiej, np. mniszek pospolity.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt

Do góry