Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Uprawka

  Czynność wykonywana narzędziem uprawowym lub maszyną uprawową, np. orka,włókowanie, bronowanie, kultywatorowanie,wałowanie, gryzowanie. Pojedyncza u. na ogółnie wystarcza do spełnienia określonych zadań.Dlatego też najczęściej wykonuje się kilkau., następujących po sobie bezpośrednio lubw pewnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa tradycyjna

  Uprawa płużna wykonywana wyłącznie narzędziami uprawowymi,wymagająca stosowania licznych, wzajemnie uzupełniających się zabiegów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  Kompleksowa wycena składowych czynników siedliska, tj. agroklimatu, gleby,rzeźby i stosunków wodnych terenu. Gleba decyduje w ok. 75% o wartości waloryzacji, a pozostałe elementy środowiska przyr.: agroklimat,rzeźba terenu i warunki wodne stanowią odpowiednio: 15%, 5% i 5%.

  O ukształtowaniu się tych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprząż

  Ubiór składający się z zespołu polączonych ze sobą pasów rzemiennych lub parcianych, zakładany na konia. U. dzieli się naszorowe (do prac lekkich) i chomątowe (do prac cięższych) składające się z elementów o następujących funkcjach:

  1) kierujące – różnegorodzaju ogłowia;

  2) ciągnące –...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa uproszczona

  Uprawa o ograniczonej liczbie zabiegów, wykonywana maszynami uprawowymi, zestawami uprawowymi i uprawowo-siewnymi, jednak o niezmniejszonej intensywności oddziaływania na rolę niż uprawa tradycyjna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urodzajność

  Zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin, dzięki korzystnym właściwościomfiz., chem. i biol. U. jest wypadkowąnaturalnej żyzności i całokształtu agrotechniki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa uzupełniająca

  Uprawa roli, której zadaniem jest jej doprawienie i przygotowanie do siewu za pomocą kultywatorów, glebogryzarek,wałów, włók i bron.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszczykiwanie

  Usuwanie paznokciami lub sekatorem wierzchołków młodych pędów zielnych,sprzyjające rozwojowi pędów niżej położonych lub wywołujące rozgałęzianie się pędu uszczykniętego. Zob. też pasynkowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa współrzędna

  W warzywnictwie, jednoczesna uprawa na tym samym polu dwu lub kilku gatunków roślin, np. marchwi (plon gł.) irzodkiewki (śródplon). Śródplon charakteryzujesię szybkim tempem wzrostu i wcześnie jestzbierany – przed zacienieniem go przez plongłówny. Plon gł. natomiast cechuje się powolnymtempem wzrostu we...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uziarnienie

  1. stopień wypełnienia kłosa ziarnem.

  2. skład granulometryczny, dawniejskład mechaniczny – procentowa zawartość poszczególnych grup cząstek glebowych ookreślonej wielkości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt

Do góry