Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wałek

  Zgrubienie powstałe na pniu w miejscu szczepienia w przypadku różnic we wzroście podkładki i zraza lub wskutek ich niezgodności fizjologicznej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wał

  1. narzędzie do uprawy uzupełniającej dowałowania, którego zespołem roboczym jestwał gładki lub z prętów, a także zestaw pierścienio różnych profilach osadzonych nawspólnej osi.

  2. uformowany podłużnie lubpoprzecznie do kierunku jazdy pas np. zgrabionego siana, ogłowionych liści lub wyoranych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wałowanie

  Zabieg uprawowy wykonywany za pomocą wałów, służących do ugniatania roli,kruszenia brył lub skorupy glebowej oraz do wyrównywania pow. pola. W. dzieli się na:

  1) ugniatające – wały gładkie i pierścieniowe;

  2) kruszące – wał Croskill, Cambridge i Croskill-Cambridge;

  3) wgłębne – wał Campbella i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wał Campbella

  W. ugniatający wgłębnie,składający się z wąskich, klinowatych pierścienio średnicy 700–900 mm, ustawionych wodległości ok. 150 mm jeden obok drugiego.W.C. służy do przyspieszania osiadania głębszychwarstw świeżo zaoranej roli, a także do dociskania przyoranego obornika lub nawozu zielonego do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wapno defekacyjne, wapno saturacyjne

  Produkt odpadowy przy produkcji cukru.Zawiera węglan wapnia i szereg subst. nieorg.i org. W.d. otrzymane bezpośrednio z cukrownizawiera 45–60% wody. Stosowane jestjako nawóz organiczny. Po wysuszeniu i zmieleniu może być wykorzystane w żywieniu zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wał Croskill

  W. składający się z luźno osadzonychna osi pierścieni zaopatrzonych w boczne występy, służący do intensywnego kruszenia brył.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa zerowa (ang. no-tillage, niem. pfluglose Bodenbearbeitung)

  Przygotowanie pola pod zasiew wyłącznie przez zastosowanie herbicydów totalnych na ściernisko i wykonanie specjalnym siewnikiem siewu bezpośredniego.

  U.z. eliminuje wiele wad uprawy płużnej:naruszenie naturalnego układu gleby, coprowadzi do niszczenia jej struktury i zmniejszenia populacji geobiontów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytki ekologiczne

  Zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mające znaczeniedla zachowania unikatowych zasobów genowychi typów siedliskowych. Do u.e. zaliczasię: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne iśródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów,bagna, torfowiska, wydmy, miedze,trwałe zadarnienia wzdłuż cieków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa zminimalizowana (minimum uprawy) (ang. minimum tillage, niem. Minimalbodenbearbeitung)

  U. o ograniczonej intensywności oddziaływania na glebę przez zastąpienie zabiegów głębszych płytszymi lub wyeliminowanie niektórych zabiegów z poszczególnych zespołów uprawek, albo wyeliminowanieniektórych zespołów uprawek z całokształtu uprawy pod określoną roślinę, najczęściej uzupełniona...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytki rolne

  Obszary wykorzystywane rolniczo. Należą tu grunty orne, sady, ogrody, plantacje trwałe (np. chmielniki, szkółki drzew owocowych) oraz trwałe użytki zielone. Zob.też grunty rolne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /192

  praca w formacie txt

Do góry