Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wielorak

  Wielostronne narzędzie uprawowe pracujące jako obsypnik, opielacz lub dołownik,w zależności od zamocowanych części roboczych (korpusów obsypnika, noży pielących,gęsiostopek lub innych).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wędzidło

  Rodzaj kiełzna składającego się z dwóch metalowych ogniw, połączonych ze sobą przegubowo, oraz dwóch lub czterechpierścieni do przypinania pasków policzkowych.U koni wierzchowych stosuje się w.grube, u zaprzęgowych – cieńsze. Dla młodychkoni zaleca się w. gumowe o łagodniejszym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wierność plonowania

  Zdolność roślin uprawnych do wydawania niekoniecznie najwyższych, lecz zawsze opłacalnych, wyrównanych plonów, bez względu na przebieg pogody w poszczególnych latach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węza

  Cienka (1–2 mm) płytka (arkusz) wosk upszczelego, na której wyżłobione są po obustronach zaczątki komórek pszczelich lub trutowych.Węzę można produkować ręcznie napłaskich lub walcowatych matrycach, lub maszynowow wytwórniach w. Na dolną płytkęprasy do w. wlewa się gorący wosk i nakrywapłytką...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wigor nasion, dawniej siła rostowa

  (łac. vigor - siła, krzepkość), zdolność nasion do szybkiego kiełkowania i wschodów oraz szybkiego przyrastania masy kiełka i siewki. Nasionao wysokim w. w prawidłowych warunkach agroekologicznych zapewniają wschody polowe szybkie, równomierne i możliwie zbliżone do lab. zdolności kiełkowania.

  W celu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WHO (ang. World Health Organization)

  Światowa Organizacja Zdrowia, jedna z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Genewie. Zadania WHO: koordynacjapracy służb zdrowia w skali międzynarodowej,inicjacja akcji zwalczania chorób epidemicznych,popieranie podnoszenia higieny środowiska człowieka, prowadzenie badań międzynarodowych w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warzywa

  Jednoroczne, dwuletnie lub wieloletnie rośliny zielne służące w całości lub jako części (np. owoce, nasiona, pędy, liście,kwiatostany) człowiekowi za pokarm; w. spożywane są na surowo, po ugotowaniu, w przetworach lub jako przyprawy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wermikultura

  Masowe namnażanie dżdżownic(np. dżdżownicy kompostowej) w warunkachsztucznych hodowli na podłożach (odpadach)org. W. mogą spełniać rolę w produkcjiżywności o wysokich parametrach jakościowych(wermikompost), w produkcji pasz(biomasa dżdżownic o dużej zawartości białkai in. związków), w przemyśle...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warzywnictwo

  Dział ogrodnictwa, obejmującyprodukcję warzyw w gruncie, pod szkłem(szklarnie, inspekty) i w tunelach foliowych oraz materiału do rozmnażania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wegetacja

  Okres intensywnych procesów rozwojowych rośliny w obrębie roku; u roślin ozimych i wieloletnich występuje wiosną tzw.ruszenie wegetacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt

Do góry